top of page

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

Opiskelijakunta SAMOlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, 

 

LAURA LEVÄ ja Esa Rajala

He toimivat häirityn osapuolen tukihenkilöinä ja neuvonantajina häirintätilanteessa.

Yhteydenotto häirintäyhdyshenkilöön ei välttämättä tarkoita muuta kuin sitä, että opiskelija saa puolueettoman kuuntelijan huolilleen. Häirintäyhdyshenkilö toimii häirityn ehdoilla, eikä ryhdy jatkotoimenpiteisiin ilman opiskelijan suostumusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa opiskelijaan itseensä tai muuhun korkeakouluyhteisöön kohdistuu väkivallan uhka. Häirintäyhdyshenkilöt tekevät tiiviisti yhteistyötä oppilaitospastorin kanssa, joka tarjoaa heille ja häirityille myös omaa osaavaa tukeansa.

22_edited.jpg
9_edited.jpg

Opiskelijan asiaa voidaan myös viedä eteenpäin hänen halutessaan esimerkiksi ammattikorkeakoulun henkilökunnan, opintopsykologin, opiskelijaterveydenhuollon, oppilaitospastorin tai viranomaisten kautta. Useissa tapauksissa kuitenkin jo pelkästään keskustelun avaaminen osapuolten välillä voi ratkaista tilanteen.

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jos sinulla on kysyttävää häirintään liittyen. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä myös anonyymisti. 

 
Molemmille häirintäyhdyshenkilöille

menevä sähköpostiosoite on:

hairinta.samo[a]seamk.fi

LAURA LEVÄ


Esa Rajala

MITÄ ON HÄIRINTÄ?

Häirintä on toimintaa, jonka häiritty kokee jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Se voi olla yhteydessä häirityn etnisyyteen, seksuaalisuuteen, varallisuuteen, uskontoon, fyysisiin ominaisuuksiin tai sukupuoleen. Korkeakoulukiusaaminen ja syrjintä ovat myös häirintää. Häirintää voi tapahtua myös sähköpostien tai viestien välityksellä.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun osana korkeakouluyhteisöä. Heillä on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen sekä sosiaaliseen tukeen opiskeluidensa aikana. Yhdenvertaisuuslain nojalla opiskelijoita ei saa erotella toisistaan heidän ominaisuuksiinsa perustuen. Tasavertaisuuslain tulee puolestaan taata sukupuolten välinen tasa-arvo myös opiskeluissa.

Häiritsijänä voi olla esim. toinen opiskelija, mutta myös opettajat ja muu koulun henkilökunta voivat syyllistyä häirintään. Opettajien ja muun henkilökunnan ollessa kyseessä, tämä on yleensä valtasuhde, joka luo uhkaavan, halventavan, nöyryyttävän tai hyökkäävän ilmapiirin häirityn opiskeluarkeen. Häirintä voi kohdistua sekä yksittäiseen henkilöön, että suurempaan ryhmään.

Ota yhteys häirintäyhdyshenkilöihin.
Halua, että häirintäyhdyshenkilöt ottavat minuun yhteyttä.

Kiitos yhteydenotostasi

bottom of page