top of page
Edunvalvontavastaavaa (Banneri (vaakasuunta)).png

SAMON HALLITUKSEEN HAETAAN EDUNVALVONTAVASTAAVAA

SAMOn vuoden 2023 hallitukseen haetaan edunvalvontavastaavaa 31.12.2023 kestävälle toimikaudelle. Haku hallitukseen on avoinna aikavälillä 5.4.-30.4.2023.

 

Edunvalvontavastaava

SAMOn edunvalvonnan tehtävänä on edistää koulun ja opetuksen toimintaa sekä toimia opiskelijoiden äänenä muutoksia suunniteltaessa. Edunvalvontavastaava on mukana erilaisissa työryhmissä sekä pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, johon kuuluu mm. terveydenhuolto ja asuminen. 

 

Edunvalvontasektori huolehtii opiskelijoiden koulutukseen, hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä asioista, joita ovat mm.

 • Koulutuksen sisältö (esim. kurssien arviointi, toteutus, lukujärjestys järjestelyt)

 • Koulutuksen laatu

 • Työharjoittelut

 • Tutkintorakenteet

 • Osaamisen tunnistaminen

 • Oppimisen tukiasiat

 • Ammattikorkeakoulujärjestelmä

 • Opiskelijan asuminen

 • Opiskelijan terveydenhuolto

 • Opiskelijan toimeentuloon kuuluvat asiat (esim. kela)Jos olet kiinnostunut SAMOn hallitustyöskentelystä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen samo[at]seamk.fi. Kerro hakemuksessa lyhesti itsestäsi.

Voit hakea SAMOn hallitukseen ollessasi SAMOn jäsen. Jäsenyyden merkki on voimassaoleva tarra opiskelijakortissa tai aktiivinen mobiiliopiskelijakortti Slice tai Pivo.


Mitä SAMOn hallitus tekee?
Hallitus vastaa opiskelijakunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen puheenjohtajistolle ja hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallitukseen valittavien on oltava SAMOn jäseniä. Jokainen hallituksen jäsen myös edustaa SAMOa erilaisissa työryhmissä. Mikäli edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, nousee hänen tilalleen edustajistoon varasijalle jäänyt ehdokas vaaliohjesäännön mukaan.

 

SAMOn hallituksen sektorit:

- Edunvalvonta
- Kansainvälisyys
- Tutorointi
- Liikunta
- Tapahtumat

- Hyvinvointi

 

Voit lukea eri sektoreista lisää osoitteesta: www.samo.fi/toiminta
 


LISÄTIETOJA:
Anniina Valkeinen
hallituksen puheenjohtaja 2023
anniina.valkeinen[at]seamk.fi


Jani Erkkonen
Toiminnanjohtaja
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi
APPLY for SAMO’S trusteeship affairs person!
recruitment is open 5.4.-30.4.2023

 

We are searching trusteeship affairs person into SAMO board. The term of new members will last til the end of year 2023. The recruitment is open 5.4.-30.4.2023.

 

Trusteeship

Trusteeship sector is responsible for matters relating to the education of students. These include course content, the quality of study, work placements, degree structures and training to support educational systems. As well as care for student’s well-being in living, healthcare and student livelihood.

Trusteeship sector takes care of students education, well-being and social politics related matters.


These include e.g. 

 • Contents of education (for example grading of courses, implementation, schedules, organizing)

 • Quality of education

 • Practical trainings

 • Degree structure

 • Recognition of competencies

 • Learning accommodations

 • University educational system

 • Student housing

 • Student healthcare

 • Student income related (Kela)

If you are interested in acting on the Board of SAMO, send an informal application to samo[at]seamk.fi
In the application tell about yourself and your skills.

To apply to the Board of SAMO you must be a member of SAMO. The sign of a valid membership is an active student card or Slice or Pivo mobile student card.

What does the SAMO board do?
The Board is responsible for the execution of the student union's daily operations and acts as an employer for the SAMO employees. The Chairperson, the Vice Chairperson and the Board members will be paid a monthly fee. The Board members must be members of SAMO. Each member of the Board also represents SAMO in various working groups. If a member of the new council will be elected to the Board, a reserve candidate from the list of council candidates will replace them.

 

Sectors of SAMO’s Board:

- Trusteeship
- International
- Tutoring
- Sports
- Events

- Wellness

 

Read more info about sectors from: www.samo.fi/activitiesFOR MORE INFORMATION:
Anniina Valkeinen
Chairperson of the Board 2023
anniina.valkeinen[at]seamk.fi


Jani Erkkonen
Executive Director
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi

bottom of page