top of page
SAMON_EDUSTOJISTOVAALIT__ELECTION_FOR_SA

EDUSTAJISTO

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka opiskelijat valitsevat vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Edustajisto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Kuka tahansa SAMOn jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää edustajistovaaleissa. Edustajistoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä, joilla on lisäksi omat varajäsenensä. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. 


Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan, sekä opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVIIN KUULUU

  • Valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

  • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus

  • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

  • Hyväksyä opiskelijakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset

  • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja yksiköiden johtoryhmiin

  • Määrätä jäsenmaksun suuruus

IMG_7429.jpg

Edustajisto 2024

edustajisto 2024

Varsinaiset jäsenet

PUHEENJOHTAJA Aaro Mäki-Jouppila, epj.samo@seamk.fi

VARAPUHEENJOHTAJA Niko Ronkainen, evpj.samo@seamk.fi

Tekniikan Tekijät (9 paikkaa)

Aaro Mäki-Jouppila

Niko Ronkainen

Ville Mäkelä

Atte Haapanen

Emilia Tyynismaa

Juuso Heinonen

Erik Järvinen

Salla Kaukola

Aliina Kyröläinen

SeAMK kuntoon, Tradenomi kerrallaan! (4 paikkaa)

Janica Penttilä

Miika Paski

Jenni Reinholm

Riia Hakama

SosTer (3 paikkaa)

Jere Kettula

Sofia Petroff

Juho Kunnari

Kultti (3 paikkaa)

Satu Kankaanpää

Laura Käkelä-Petäys

Elina Harju

Vaaliliittoon kuulumaton (1 paikka)

Hannu Laturi

Varajäsenet

Tekniikan tekijät (5 varajäsentä)

Erno Nukarinen

Jani Linjamäki

Neva Tauriainen

Elias Kulmala

Pasi Linjamäki

Kultti (1 varajäsen)

Olivia Sieväne

edustajiston kokousten pöytäkirjat

bottom of page