top of page
SAMON_EDUSTOJISTOVAALIT__ELECTION_FOR_SA

EDUSTAJISTO

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka opiskelijat valitsevat vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Edustajisto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Kuka tahansa SAMOn jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää edustajistovaaleissa. Edustajistoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä, joilla on lisäksi omat varajäsenensä. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. 


Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan, sekä opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVIIN KUULUU

  • Valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

  • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus

  • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

  • Hyväksyä opiskelijakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset

  • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja yksiköiden johtoryhmiin

  • Määrätä jäsenmaksun suuruus

edustajisto.jpeg

edustajiston kokousten pöytäkirjat

bottom of page