Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Esityslistan hyväksyminen

 

5. Ilmoitusasiat

 

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta ajalle 1.4.-31.12.2021

 

7. Hallituksen täydentäminen kahdella jäsenellä ajalle 18.2.-31.12.2021

 

8. Hallituksen varapuheenjohtajan eronpyyntö

 

9. Opiskelijajäsenten nimeäminen SeAMKin yksiköiden johtoryhmiin

 

10. Yhtiökokousedustajan nimeäminen Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:n yhtiökokoukseen

 

11. Hallituksen tilannekatsaus

 

12. Palautekysely edustajistolle

 

13. Tulevat tapahtumat

 

14. Muut esille tulevat asiat

 

15. Kokouksen päätös

 

 

Seinäjoella 11.2.2021

 

HALLITUS

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

SAMOn edustajiston kokous pidetään 18.2.2021 klo 16.00 Teams-ympäristössä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00