Blue Virtual Gaming Facebook Cover (1).p

SAMOn edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 26.11. klo 17.00 Frami F:n keltaisessa auditoriossa F128. Pidämme reilut turvavälit ja suosittelemme vahvasti maskien käyttöä.

 

The statutory autumn meeting of SAMO council of representatives will be held on Thursday 26th November at 17PM at Frami F yellow auditorium F128. We will keep safety distances and highly recommend the use of masks.

 

ESITYSLISTA / AGENDA:

 

1. Kokouksen avaus / Opening the meeting

 

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the meeting

 

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda

 

5. Ilmoitusasiat / Announcements

 

6. Opiskelijajäsen YTHS:n valtuuskuntaan – SAMOn esitys Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:lle / Student representative into Finnish Student Health Service FSHS (YTHS) group of delegates – SAMO´s proposition for SAMOK ry

 

7. Hallituksen tilannekatsaus / Board´s review

 

8. Talouskatsaus 2020 / Economical review 2020

 

9. Toimintasuunnitelma 2021 / Plan of operation for 2021

 

10. Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot / Allowances for board members etc.

 

11. Talousarvio 2021 / Budget 2021

 

12. Tilintarkastajien valinta / Electing auditors

 

13. SAMOn kunnallispoliittinen ohjelma / SAMO´s agenda for municipal election 2021

 

14. Osallistuminen translain uudistamista kiirehtivään kannanottoon / Participation on the statement urging the reform of the transsexuality law

 

15. Opiskelijajärjestötoiminnasta saatavat opintopisteet – esitys SeAMKille / Course credits from student association activities – proposition to SeAMK

 

16. Ansiomerkkitoimikunnan alumnijäsenten valinta / Electing alumnus members into SAMO´s ”Badge of merit committee”

 

17. Hallitusmerkin pysyvä kanto-oikeus / Permanent licence to use board badge

 

18. Muut esille tulevat asiat / Any other businesses

 

19. Kokouksen päätös / Closing the meeting

 

Seinäjoella 19.11.2020

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO