samon

edustajistovaalit

ELECTION FOR SAMO’S COUNCIL OF REPRESENTATIVES

VAALITULOKSET - RESULTS OF THE ELECTION

Keskusvaalilautakunta on äänestyksen päätyttyä 6.11.2019 laskenut edustajistovaalien äänet ja vahvistanut vaalin tuloksen. Vaalissa valittiin SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2020.

 

Vaalissa annettiin yhteensä 945 ääntä, joista 874 sähköisessä ennakkoäänestyksessä. Yhtään ääntä ei hylätty. Äänioikeutettuja oli 3052. Äänestysaktiivisuus kohosi 30,96%:iin, mikä on valtakunnallisessa vertailussa aivan kärkipäässä. Ehdokkaita oli 75 ja he edustivat viittä eri vaalilistaa.

 

The Central Election Committee has counted the votes and verified the results of SAMO Council Election.

Vaalitulos / Results of the Election - SAMOn edustajistovaalit 2019 (pdf)

Vuoden 2020 edustajistoon tulivat valituiksi seuraavat henkilöt (suluissa vaalilista, vertausluku ja henkilökohtainen äänimäärä):

Gavin Rijal (Tekniikan lista / 254,0000 / 52 ääntä)
Janette Räisänen (SosTer / 225,0000 / 48)
Belkys Sanders (NO LIMITS / 215,0000 / 16)
Valtteri Silvola (KULTTI / 132,0000 / 52)
Joni Viitala (Tekniikan lista / 127,0000 / 26)
Viivi Tulijoki (SeAMK Ruoka / 119,0000 / 57)
Eveliina Yli-Rahnasto (SosTer / 112,5000 / 36)
Anni Havukainen (NO LIMITS / 107,5000 / 14)
Kaisa Välimaa (Tekniikan lista / 84,6667 / 22)
Roosa Hietapakka (SosTer / 75,0000 / 35)
Juho Pollari (NO LIMITS / 71,6667 / 12)
Paavo Rautiainen (KULTTI / 66,0000 / 51)
Eric Amanor (Tekniikan lista / 63,5000 / 19)
Salla Kaukola (SeAMK Ruoka / 59,5000 / 42)
Jenna Aho-Mantila (SosTer / 56,2500 / 25)
Natalia Rask (NO LIMITS / 53,7500 / 12)
Marja Kaistinen (Tekniikan lista / 50,8000 / 16)
Emmi Kilpi (SosTer / 45,0000 / 23)
Sami Mikkola (KULTTI / 44,0000 / 21)
Ringa Yli-Rahnasto (NO LIMITS / 43,0000 / 11)

Paljon onnea edustajistoon valituille!!! Kiitos jokaiselle ehdokkaalle!!! Kiitos kaikille aktiivisille äänestäjille!!!

ÄÄNESTÄMINEN SAMOn EDUSTAJISTOVAALEISSA

 

Syksyn 2019 edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet ja syksyn 2019 tai lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

Äänestää voi joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Jokainen jäsen voi äänestää vain kerran.

 

Sähköinen ennakkoäänestys on avoinna ma 28.10. klo 12.00 – su 3.11. klo 23.59 välisen ajan.

Kaikille äänioikeutetuille SAMOn jäsenille lähetetään henkilökohtaisen äänestyslinkin sisältävä viesti @seamk.fi –sähköpostiin.

Äänestyslinkkien lähetys alkaa ma 28.10. klo 12. Viestin lähettäjä on ”SAMOn keskusvaalilautakunta” ja viestin otsikko on ”Äänestyslinkkisi SAMOn Edustajistovaaleihin / Your voting link for the election of SAMO Council of Representatives”. Koska viestejä lähtee yli 3000, lähetys palvelimelta saattaa hieman kestää.

 

Tarkista varmuuden vuoksi myös roskapostikansiosi. Jos viestiä ei  tiistaihin mennessä kuulu, ota yhteyttä: samo@seamk.fi

 

Varsinainen vaalipäivä on ke 6.11., jolloin voi äänestää perinteisesti äänestyslipuilla klo 10.00-14.00 välisenä aikana. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

-Frami F (neukkari F120, 1. krs, infotiskin viereisen käytävän päässä)

-Kampustalo (luokka C1058, ruokalakerros)

Ota äänestyspaikalle mukaan opiskelijakorttisi (muovinen tai mobiilikortti)!

 

Jäsenmaksu on mahdollista maksaa vielä varsinaisena vaalipäivänä ja päästä äänestämään.

 

Käytä ääntäsi ja vaikuta!

 

**

 

VOTING IN SAMO COUNCIL ELECTION

 

Every SAMO member who has signed up as present student and paid SAMO membership fee for autumn 2019 or academic year 2019-2020 is entitled to vote in council election. It is possible to vote either in electric pre-poll voting or on actual election day. Every member can vote only once.

 

Electric pre-poll voting is open between Monday 28th October at 12.00 and Sunday 3rd November at 23.59.

Every SAMO member entitled to vote will be sent a personal voting-link into his/her @seamk.fi –email. We start sending voting-links at 12.00 on Monday 28th.

The sender of the message is “SAMOn keskusvaalilautakunta” and the sudject of the message is ”Äänestyslinkkisi SAMOn Edustajistovaaleihin / Your voting link for the election of SAMO Council of Representatives”. More than 3000 messages will be sent, so the process can take a while. You can also check your trash bin. If you haven´t got the voting-link message by Tuesday, please contact: samo@seamk.fi

 

The actual election day is Wednesday 6th November. Then the voting is carried out with traditional ballot-papers. The voting places are open between 10.00-14.00 in following locations:

-Frami F (negotiation room F120, 1st floor, corridor next to INFO-table)
-Kampustalo (classroom C1058, canteen floor)

Take your student card with you when you come to vote!

 

It is possible to pay SAMO membership fee even on the election day and get a chance to vote.

 

Use your vote and make a difference!

**

EDUSTAJISTOVAALIEN EHDOKASLUETTELO ON VAHVISTETTU

 

 

EDUSTAJISTOVAALIEN EHDOKASLUETTELO ON VAHVISTETTU

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.10.2019 hyväksynyt syksyn edustajistovaalien ehdokkaat ja vaaliliitot sekä vahvistanut edustajistovaalien ehdokasluettelon.

 

Paikkaa vuoden 2020 edustajistossa tavoittelee 75 ehdokasta! Ehdokkaat edustavat viittä vaaliliittoa ja kattavasti SeAMKin eri koulutusaloja.

 

Toivotamme kaikille ehdokkaille intoa vaalikampanjointiin ja onnea tuleviin vaaleihin!

 

 

THE LIST OF CANDIDATES IS VERIFIED

 

The central election committee has approved the candidates and election lists for this autumns council election and verified the List of Candidates for the election.

 

There are 75 candidates altogether running for the council.

 

We wish all the candidates good spirit for their campaigns and luck in the election!

Ehdokasjuliste

EHDOKASLUETTELO - LIST OF CANDIDATES (pdf)

Seinäjoella 10.10.2019

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

**

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2020
 

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaaleissa on mahdollisuus äänestää joko sähköisesti tai perinteisillä äänestyslipuilla.

 • Sähköinen ennakkoäänestys järjestetään 28.10. – 3.11.2019. Äänestys avautuu maanantaina klo 12:00 ja sulkeutuu sunnuntaina klo 23.59. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Varsinainen vaalipäivä on keskiviikko 6.11.2019. Silloin äänestetään perinteisillä äänestyslipuilla. Äänestyspaikkoina toimivat Frami F & Kampustalo. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 10-14.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu alkaa maanantaina 9.9. kello 9:00 ja päättyy keskiviikkona 9.10. klo 15.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaaliliiton perustamisasiakirjat) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla sekä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2019-2020 tai syyslukukauden 2019 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla.

 • Hallintosäännön vaaleja koskeva ohjeistus on nähtävillä SAMOn toimistolla, nettisivuilla sekä SeAMKin toimipisteiden ilmoitustauluilla.

VAALIOHJESÄÄNTÖ (PDF)

EHDOKASILMOITUS (PDF)

Vaaliliiton perustamisasiakirja (pdf)

20 new council members for year 2020 will be elected.

 • The council election is carried out as a combination of electrical pre-poll voting on the internet and traditional ballot paper voting.

 • Pre-poll voting on the internet is open between Monday 28th October at 12AM and Sunday 3rd November at 23.59PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her @seamk.fi email before the voting starts.

 • The actual election day is Wednesday 6th November 2019. Then it is possible to vote with traditional ballot papers. The voting places at Frami F & Kampustalo are open between 10AM and 14PM.

 • Every SAMO member can enroll as a candidate and vote in the election. Candidates can sign up at the SAMO office from Monday 9th September at 9AM till Wednesday 9th October at 15PM.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members.

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or contact:


LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION:

 

Jere Lehtilä, edustajiston puheenjohtaja / keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

(jere.lehtila@seamk.fi / 040-849 2799)


Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja (kimmo.niemi@seamk.fi / 040-546 1777)
SAMOn nettisivut www.samo.fi

Seinäjoella 3.9.2019KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO