samon

edustajistovaalit

ELECTION FOR SAMO’S COUNCIL OF REPRESENTATIVES

SAMON_EDUSTOJISTOVAALIT__ELECTION_FOR_SA

Päivitetty 4.11.2020

VAALITULOKSET - RESULTS OF THE ELECTION

PP-liveen.jpg

Keskusvaalilautakunta on äänestyksen päätyttyä 4.11.2020 laskenut edustajistovaalien äänet ja vahvistanut vaalin tuloksen. Vaalissa valittiin SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2021.

 

Vaalissa annettiin yhteensä 854 ääntä. Tänä äänestys toteutettiin täysin sähköisesti. Äänioikeutettuja oli 2952. Äänestysaktiivisuus kohosi 28,93%:iin, mikä on valtakunnallisessa vertailussa aivan kärkipäässä. Ehdokkaita oli 31 ja he edustivat neljää eri vaalilistaa. Lisäksi ehdokkaana oli yksi vaalilistoille kuulumaton.

 

Paikkajako:

Tekniikka 7 paikkaa

OTA MINUT 5 paikkaa

KULTTI 4 paikkaa

SosTer 3 paikkaa

Vaaliliittoon kuulumattomat 1 paikka

 

Yhteensä 20 paikkaa

The Central Election Committee has counted the votes and verified the results of SAMO Council Election, as the election ended 4th November. Election chose SAMO's new 20 member council of representatives for the year 2021.

Totally 854 votes were given and election was concluded fully electrically. Right to vote was for 2952 SAMO members. Voting activity rose to 28,93 % which is one of the greatest in Finland. There were totally 31 nominates and they presented four different election lists. There were also one nominee who was not on a list.

Election list placement:
Tekniikka 7 places

OTA MINUT 5 places

KULTTI 4 places

SosTer 3 places

Member not on a election list 1 place

Totally 20 places

 

Syksyn 2020 edustajistovaaleihin on hyväksytty yhteensä 31 ehdokasta.

Vaaleissa valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2021.

 

Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet ja syksyn 2020 tai lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet. Äänestys tapahtuu sähköisesti käyttäen jäsenrekisteriimme liitettyä Valpuri-äänestysjärjestelmää. Jokainen jäsen voi äänestää vain kerran.
 

Sähköinen äänestys on avoinna ti 27.10. klo 12.00 – ke 4.11. klo 15.00 välisen ajan.

Kaikille äänioikeutetuille SAMOn jäsenille lähetetään henkilökohtaisen äänestyslinkin sisältävä viesti @seamk.fi –sähköpostiin. Äänestyslinkkien lähetys alkaa ti 27.10. klo 12. Viestin lähettäjä on ”SAMOn keskusvaalilautakunta” ja viestin otsikko on ”Äänestyslinkkisi SAMOn Edustajistovaaleihin / Your voting link for the election of SAMO Council of Representatives”. Koska viestejä lähtee noin 3000, lähetys palvelimelta saattaa hieman kestää.

Tarkista varmuuden vuoksi myös roskapostikansiosi. Jos viestiä ei  tiistain aikana kuulu, ota yhteyttä: samo@seamk.fi

 

Jos SAMOn jäsenmaksu kuluvalle lukukaudelle on vielä maksamatta, saat äänestysmahdollisuuden jatkettuasi jäsenyyttä. Äänestyslinkki lähetetään automaattisesti jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

 

Käytä ääntäsi ja vaikuta!

 

 

There are 31 candidates running for SAMO council in this autumn´s election.

A new 20-member council for year 2021 will be chosen in the election.

Every SAMO member who has signed up as present student and paid SAMO membership fee for autumn 2020 or academic year 2020-2021 is entitled to vote in the election. The voting is carried out in the internet via Valpuri-voting system which is connected to SAMO´s membership register. Every member can vote only once.

 

Electric voting is open between Tuesday 27th October at 12.00 and Wednesday 4th November at 15.00.

Every SAMO member entitled to vote will be sent a personal voting-link into his/her @seamk.fi –email. We will start sending voting-links at 12.00 on Tuesday 27th.

The sender of the message is “SAMOn keskusvaalilautakunta” and the sudject of the message is ”Äänestyslinkkisi SAMOn Edustajistovaaleihin / Your voting link for the election of SAMO Council of Representatives”.

About 3000 messages will be sent, so the process can take a while. Please check your mailbox´s trash bin. If you haven´t got the voting-link message during Tuesday, please contact: samo@seamk.fi

 

It you haven´t yet paid SAMO membership fee for ongoing period, you can have a chance to vote by continuing your membership. The voting link will be sent automatically after the payment.

 

Use your vote and make a difference!

SAMOn EDUSTAJISTOVAALIT 27.10.-4.11.2020

SAMO COUNCIL ELECTION 27.10.-4.11.2020

EHDOKASLUETTELO / LIST OF CANDIDATES

ehdokasjuliste (1) (1).jpgNRO    KULTTI
2          Joonatan Kytönen
3          Lotta Saarteinen
4          Janita Juvonen
5          Elna Yrjönkoski
6          Paavo Rautiainen
7          Saara-Mari KontiokoskiNRO    OTA MINUT
8          Henri Saraketo
9          Aapo Hirvonen
10        Toni Yliaho
11        Juhani Vähä-Savo
12        Johanna Hakala
13        Arttu Kohtamäki
14        Oskari Salonen
15        Esa Rajala
16        Andreas Lillstrang


NRO     SosTer
17         Terhi Jokela
18         Maarit Mäki-Könnö
19         Janika Räisänen

 


NRO    Tekniikka
20         Reeta Haaraniemi
21         Juho Toukola
22         Lotta Haapala
23         Hannu Laurila
24         Jani Linjamäki
25         Jere Kiviluoma
26         Katja Järviö
27         Aku Törmänen
28         Kaisa Välimaa
29         Sanni Nikumatti
30         Artturi Oksanen
31         Teemu Salmenoja

 


NRO    VAALILISTOILLE KUULUMATTOMAT EHDOKKAAT
32         Viivi Tulijoki

 

Seinäjoella 9.10.2020
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2021

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaalit toteutetaan kokonaan sähköisesti käyttäen SAMOn jäsenrekisteriin kytkettyä äänestysjärjestelmää.

 • Sähköinen äänestys on avoinna ti 27.10.2020 klo 12.00 – ke 4.11.2020 klo 15.00 välisen ajan. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi -sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun maksaneet ja läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu päättyy pe 9.10. klo 12.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaalilistan perustamislomakkeet) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaalilistan perustamislomakkeita saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2020-2021 tai syyslukukauden 2020 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla.

 • SAMOn hallintosäännön edustajistovaaleja koskeva vaaliohjesääntö on nähtävillä SAMOn toimistolla, nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla.

VAALIOHJESÄÄNTÖ (PDF)

EHDOKASILMOITUSLOMAKE (PDF)

VAALILISTAN PERUSTAMISLOMAKE (PDF)

20 new council members for year 2021 will be elected

 • The council election is carried out as electrical internet voting using a voting system connected to SAMO membership register.

 • Electrical voting is open between Tuesday 27th October at 12AM and Wednesday 4th November at 15PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her @seamk.fi -email before the voting starts.

 • Every SAMO member can enroll in as a candidate and vote in the election. Candidates must sign up to SAMO by Friday 9th October at 12PM.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or check www.samo.fi


LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION:

Joni Viitala

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

epj.samo(at)seamk.fi

050-552 9290


Kimmo Niemi

toiminnanjohtaja

kimmo.niemi(at)seamk.fi

040-546 1777


SAMOn nettisivut www.samo.fi

Seinäjoella 4.9.2020

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – SAMO