samon

edustajistovaalit

ELECTION FOR SAMO’S COUNCIL OF REPRESENTATIVES

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2021

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaalit toteutetaan kokonaan sähköisesti käyttäen SAMOn jäsenrekisteriin kytkettyä äänestysjärjestelmää.

 • Sähköinen äänestys on avoinna ti 27.10.2020 klo 12.00 – ke 4.11.2020 klo 15.00 välisen ajan. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi -sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun maksaneet ja läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu päättyy pe 9.10. klo 12.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaalilistan perustamislomakkeet) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaalilistan perustamislomakkeita saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä SAMOn nettisivuilla ja nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2020-2021 tai syyslukukauden 2020 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla.

 • SAMOn hallintosäännön edustajistovaaleja koskeva vaaliohjesääntö on nähtävillä SAMOn toimistolla, nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla.

VAALIOHJESÄÄNTÖ (PDF)

EHDOKASILMOITUSLOMAKE (PDF)

VAALILISTAN PERUSTAMISLOMAKE (PDF)

20 new council members for year 2021 will be elected

 • The council election is carried out as electrical internet voting using a voting system connected to SAMO membership register.

 • Electrical voting is open between Tuesday 27th October at 12AM and Wednesday 4th November at 15PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her @seamk.fi -email before the voting starts.

 • Every SAMO member can enroll in as a candidate and vote in the election. Candidates must sign up to SAMO by Friday 9th October at 12PM.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or check www.samo.fi


LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION:

Joni Viitala

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

epj.samo(at)seamk.fi

050-552 9290


Kimmo Niemi

toiminnanjohtaja

kimmo.niemi(at)seamk.fi

040-546 1777


SAMOn nettisivut www.samo.fi

Seinäjoella 4.9.2020

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00