top of page

samon edustajistovaalit
ELECTION FOR SAMO’S COUNCIL OF REPRESENTATIVES

Edarivaalit2021_banner.png

Päivitetty 4.11.2021

Vaalitulokset - Results of the election

Edarivaalit2021_banner (2050 x 1200 px).png

Vaaleissa valittiin SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2022. Äänioikeutettuja olivat kaikki jäsenmaksun maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 3172.

Edustajistoon pyrki yhteensä 24 ehdokasta, jotka edustivat neljää vaalilistaa. Lisäksi oli yksi vaalilistoille kuulumaton ehdokas. Ääniä annettiin yhteensä 639 ja äänestysprosentiksi muodostui 20,15%. Äänestys suoritettiin sähköisesti.

 

PAIKKAJAKO EDUSTAJISTO 2022

Tekniikan tekijät 10 paikkaa

Tradenomit tekee 5 paikkaa

KULTTI 3 paikkaa

SosTer 1 paikka

Vaalilistoille kuulumattomat 1 paikka

 

Yhteensä: 20 paikkaa

In the election, 20 candidates were chosen as the new SAMOs Council of Representatives for the year 2022. Every member of SAMO listed as an attending student and with active membership had right to vote in the election. There were 3172 in total.

There were 24 nominees in total and they presented four different election lists. There were also one nominee who was not on a list. Totally 639 votes were given and voting activity was 20,15%. Election was concluded fully electrically.

 

ELECTION LIST PLACEMENT 2022

Tekniikan tekijät 10 seats

Tradenomit tekee 5 seats

KULTTI 3 seats

SosTer 1 seat

Members not on an election list 1 seat

Total: 20 seats

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2022

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaaleissa äänestään sähköisesti.

 • Sähköinen äänestys järjestetään 26.10. – 3.11.2021. Äänestys avautuu tiistaina 26.10. klo 12:00 ja sulkeutuu keskiviikkona 3.11. klo 15:00. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset [at]seamk.fi sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Varsinainen valtakunnallinen ”vaalipäivä” on keskiviikko 3.11.2021.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2021-2022 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu alkaa perjantaina 24.9. kello 9:00 ja päättyy perjantaina 8.10. klo 12.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaaliliiton perustamisasiakirjat) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä SeAMK kampusten ilmoitustauluilla sekä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2021-2022 tai syyslukukauden 2021 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla sähköisenä.

 • Vaaleja koskeva ohjeistus on nähtävillä SAMOn toimistolla ja nettisivuilla.

VAALIOHJESÄÄNTÖ (PDF)

EHDOKASILMOITUSLOMAKE (PDF)

VAALILISTAN PERUSTAMISLOMAKE (PDF)

20 new council members for year 2022 will be elected

 • The council election is carried out as electrical internet voting.

 • Electrical voting is open between Tuesday 26th October at 12AM and Wednesday 3th November at 3PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her [at]seamk.fi -email before the voting starts.

 • Every SAMO member can enroll in as a candidate and vote in the election. Candidates must sign up to SAMO by Friday 26th October at 12PM.

 • You can enroll for the election within Friday 24th September 9AM and Friday 8th October 12PM.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or check www.samo.fi


LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION:

Kaisa Välimaa

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

kaisa.valimaa[at[seamk.fi

045-151 1061


Jani Erkkonen

vt. toiminnanjohtaja

jani.erkkonen[at]seamk.fi

040-546 1777


SAMOn nettisivut www.samo.fi

Seinäjoella 15.9.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – SAMO

bottom of page