top of page
Panda Photo Facebook Cover.png

HAE SAMON HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAKSI

 

Haemme SAMOn hallitukseen varapuheenjohtajaa 31.12.2021 kestävälle toimikaudelle. Olemme tänä vuonna muokanneet vpj:n tehtävänkuvaa niin, että siihen sisältyy myös markkinointi- ja viestintävastuuta.

 

Haku varapuheenjohtajaksi on nyt avattu. Edustajisto valitsee uuden varapuheenjohtajan kevätkokouksessaan tiistaina 4.5.2021 klo 17. Tehtävä alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

 

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA

 • Kehittää yhteistyötä SeAMKissa toimivien opiskelijayhdistysten, kerhojen ja jaostojen kanssa ja osallistaa heitä yhteiseen toimintaan.

 • Luo hallituksen kesken toimivan viestintäsuunnitelman ja sitouttaa hallitusta viestinnän toteuttamiseen.

 • Vastaa SAMOn markkinoinnin ja jäsenhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä viestinnästä vastaavan työntekijän, muun hallituksen ja työntekijöiden sekä SAVI-työryhmän kanssa.

 • Toimii SAMOn edustajana alueellisessa YTHS-työryhmässä.

 • Toimii tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan sijaisena hänen ollessaan estynyt.

 • On hallituksen jäsenenä vastuussa hallituksen päätöksistä ja SAMOn toiminnasta.

 • Luottamustehtävästä maksetaan 100€/kk veronalainen palkkio (ei kesä-heinäkuulta).

 

HAKEMINEN:

 • Hallitukseen voi hakea jäsenmaksunsa maksanut SAMOn jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle

 • Arvostamme reipasta tekemisen meininkiä, avointa mieltä ja innovatiivisuutta

 • Sosiaalisen median taidot ja kuvankäsittelyosaaminen katsotaan eduksi

 • Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella samo@seamk.fi

 • Laita viestin otsikoksi ”Hakemus SAMOn hallituksen varapuheenjohtajaksi”

 • Kerro itsestäsi ja motivaatiostasi varapuheenjohtajan tehtävään

 • Myös edustajiston kevätkokouksessa 4.5. voi vielä ilmoittautua ehdolle

 • Perehdytys tehtävään alkaa heti valinnan jälkeen 4.5.


LISÄTIETOJA:


Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

+358 (0)40 546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi

 

Johanna Hakala, edustajiston puheenjohtaja

epj.samo@seamk.fi

 

SEARCH FOR VICE CHAIR INTO SAMO BOARD

 

We are searching new vice chair of board into SAMO board. The term of new vice chair will last until the end of year 2021. For this year we have added some marketing responsibilities in the post.

 

The search is now open. The council will elect new board members in the spring meeting on Tuesday 4th May 2021 at 17PM. New vice chair of board will start her/his term immediately after the election.

 

VICE CHAIR OF SAMO BOARD

 • Developes co-operation with student associations and takes them along in collective activities

 • Creates functional communication plan among the board

 • Is responsible for planning and executing SAMO´s marketing and member recruiting measures in co-operation with employee responsible for communications and with the rest of the board, staff and SAVI-team.

 • Is SAMO´s representative in regional YTHS work group

 • Works as a deputy for the chair of board when necessary

 • Is responsible for board´s decisions and SAMO´s operation as a board member

 • The membership in the board and the introduction training will starts immediately after the election on 4th May

 • The vice chair of board will get 100€/month taxable fee (not from June-July)


APPLYING THE POSTS:

 • Every SAMO member who has paid the membership fee and is registered as present student for ongoing study year can apply for the open post in SAMO board

 • We respect active and open-minded attitude and innovativeness

 • Good skills in social media and image processing are a benefit

 • Send a free-formed application by email to: samo@seamk.fi

 • Headline your message with ”Application to Vice Chair of SAMO board”

 • Tell about yourself and your motivation concerning the open post

 • In council meeting on 4th May there is still a chance to enroll in for the election

 • Introduction to the post starts immediately after the election on 4th May

MORE INFORMATION:

 

Kimmo Niemi, executive director

+358 (0)40 546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi

 

Johanna Hakala, chair of council

epj.samo@seamk.fi

bottom of page