SAMOn Hallitushaku2020_Banner.png

SAMON HALLITUSHAKU 2021

Hakuaika 9.-30.11.2020

Jos olet kiinnostunut SAMOn hallitustyöskentelystä, lähetä vapaamuotoinen hakemus ma 30.11. mennessä osoitteeseen kimmo.niemi[at]seamk.fi
(kerro hakemuksessa lyhesti itsestäsi, ja mistä hommasta hallituksessa olisit kiinnostunut)

Hallitukseen voi ilmoittautua ehdolle vielä järjestäytymiskokouksessa, mutta SAMO haluaa tällä haulla jo etukäteen kartoittaa kiinnostuneita ehdokkaita.

SAMOn uusi edustajisto järjestäytyy 1.12.2020, jossa valitaan SAMOn edustajiston puheenjohtajisto sekä SAMOn hallitus vuodelle 2021.

Voit hakea SAMOn hallitukseen ollessasi SAMOn jäsen. Jäsenyyden merkki on voimassaoleva tarra opiskelijakortissa tai aktiivinen mobiiliopiskelijakortti Slice tai Pivo.

Mitä Järjestäytymiskokouksessa tehdään?
Edustajisto valitsee edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajisto valitsee erikseen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen jälkeen kuusi hallituksen jäsentä.
SAMOn Hallitus jakaa tehtävät keskenään valinnan jälkeen.

Mitä SAMOn hallitus tekee?
Hallitus vastaa opiskelijakunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota ja jäsenille kokouspalkkiota. Hallitukseen valittavien on oltava SAMOn jäseniä. Mikäli uuden edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, nousee hänen tilalleen edustajistoon varasijalle jäänyt ehdokas vaaliohjesäännön mukaan.

 

SAMOn hallituksen sektorit:

Kansainvälisyys

Tapahtumat

Edunvalvonta

Liikunta

Markkinointi

Tutorointi

 

Voit lukea eri sektoreista lisää osoitteesta: www.samo.fi/toiminta

 


Jokainen hallituksen jäsen myös edustaa SAMOa erilaisissa työryhmissä.

LISÄTIETOJA:
Paavo Rautiainen
hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the Board
puheenjohtaja.samo@seamk.fiKimmo Niemi
Toiminnanjohtaja I Executive Director
040-546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi
APPLY TO SAMO’S BOARD 2021!
Application time is 9.11.-30.11.2020If you are interested in acting on the Board of SAMO, send an informal application by Monday 30.11. to kimmo. niemi [at] seamk.fi
(In the application tell about yourself, your skills and the roles you are particularly interested in).

You can also inform your interest during the meeting, but SAMO wants this application beforehand to identify interested candidates.

The new SAMO’s Council of Representative will organize itself on 1.12.2020. Chairmen of SAMO’s Council of Representatives and the Board of SAMO will be elected for the year 2021 in first Council meeting.

The sign of a valid membership is an active student card or Slice mobile student card.

What happens in the first council meeting
They shall elect a chairman and a deputy chairman for the Council of Representatives.

At the same meeting the SAMO Board 2021 will be elected.
The Representative Council elects the Chairman and the vice chairman of the Board and then six members of the Board.
The Board divides tasks among themselves after the selection.

What does the SAMO board do?
The Board is responsible for the execution of the student union's daily operations and acts as an employer for the SAMO employees. Chairman of the Board will be paid a monthly fee and a meeting fee for members. The Board members must be members of SAMO. If a member of the new council will be elected to the Board, a reserve candidate from the list of council candidates will replace them.

 

Sectors of SAMO’s Board:

International

Events

Trusteeship

Sports

Marketing

Tutoring

 

Read more info about sectors from: www.samo.fi/activitiesEach member of the Board also represents SAMO in various working groups.

FOR MORE INFORMATION:
Paavo Rautiainen
hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the Board
puheenjohtaja.samo@seamk.fiKimmo Niemi
Toiminnanjohtaja I Executive Director
040-546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi