top of page
Lisää otsikko (9).png

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO hakee

 

TOIMINNANJOHTAJAA

 

Pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme siirtyessä muihin tehtäviin haemme SAMOn johtoon uutta, energistä ja innovatiivista toimaria. Arvostamme järjestelmällisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan toimenkuvan rennossa ja nuorekkaassa työyhteisössä, näköalapaikan kehittyvään korkeakoulumaailmaan sekä modernit työtilat ja työvälineet.

 

Toiminnanjohtajana vastaat SAMOn toiminnan johtamisesta ja organisoinnista, hallinnosta ja taloudesta sekä toimit muiden työntekijöiden esihenkilönä. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu myös sidosryhmäyhteistyötä, viestintää ja edustamista paikallisesti ja valtakunnallisesti.

 

EDELLYTÄMME:

-Korkeakoulututkintoa

-Kokemusta hallinnosta ja taloudenhoidosta

-Hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja

-Sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa

 

EDUKSI KATSOTAAN:

-Kokemus järjestötoiminnasta

-Kokemus ammattikorkeakouluista ja opiskelijakunnista

-Kokemus esihenkilönä toimimisesta

-Kokemus hankkeista ja projekteista

-Monipuolinen tietotekninen osaaminen

 

Työsuhde on aluksi sijaisuus ajalle 1.8. – 31.12.2021, mutta sitä on tarkoitus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2022 eteenpäin. Päätös vakinaistamisesta tehdään joulukuun alussa.

 

Työehdot määräytyvät opiskelijakuntien TESin mukaan. Palkkaus palkkaryhmän IV mukaan. Tehtävään valittavalle järjestetään palkallinen perehdytysjakso ennen juhannusta. Tehtävässä on 4kk koeaika. Työpaikka sijaitsee SAMOn toimistolla SeAMKin Framin kampuksella Seinäjoella.

 

HAKEMINEN:

Lähetä 3.6.2021 mennessä vapaamuotoinen hakemus ja CV pdf-muodossa osoitteella: rekry.samo@seamk.fi
Laita viestin otsikoksi ”Hakemus toiminnanjohtajaksi”.
 

Haastattelut järjestetään 7.-9.6. (klo 16 jälkeen). SAMOn hallitus valitsee uuden toiminnanjohtajan kesäkokouksessaan 12.6.

 

LISÄTIETOJA:

Emma Kivikangas

hallituksen puheenjohtaja

044-311 4955

emma.kivikangas@seamk.fi

 

Kimmo Niemi

toiminnanjohtaja

040-546 1777

kimmo.niemi@seamk.fi

 


SAMO on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jolla on noin 3000 jäsentä. Valmistuneet AMK-opiskelijat ovat valtakunnallisessa AVOP-kyselyssä arvioineet SAMOn Suomen parhaaksi opiskelijakunnaksi jo viisi kertaa peräkkäin.

bottom of page