top of page
Henkilö megafonin kanssa

SAMO TIEDOTTAA

7.9.2020

​SAMOn edustajiston kokous tiistaina 15.9.2020 klo 17.00 Lasipalatsissa (Frami F, 1. krs) / SAMO Council meeting on Tuesday 15th September at 17PM at Glass Palace (Frami F, 1st floor

SAMOn edustajiston kokous tiistaina 15.9.2020 klo 17.00 Lasipalatsissa (Frami F, 1. krs) / SAMO Council meeting on Tuesday 15th September at 17PM at Glass Palace (Frami F, 1st floor

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat / The agenda of the meeting:

 

1. Kokouksen avaus / Opening the meeting

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the meeting

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda

5. Ilmoitusasiat / Announcements

6. Edustajiston kokoonpanomuutokset / Changes in council´s composition

7. Hallituksen tilannekatsaus syksyn toiminnasta / Board´s review on ongoing

8. Jäsentilanne / Membership situation

9. Talouskatsaus / Financial situation

10. SAMOKin liittokokous 29.-30.10. / SAMOK general meeting

11. Toimintasuunnitelman välitarkasteltu / Observation of Plan of operation

12. Edustajistovaalit 2020 / Council election 2020

13. Hallintosäännön muuttaminen (ansiomerkkien myöntämiskäytännöt) / Changing the Rule of administration (badge practises)

14. Edustajiston syyskokous / Council´s autumn meeting

15. Muut esille tulevat asiat / Any other businesses

16. Kokouksen päätös / Closing the meeting

 

Seinäjoella 8.9.2020

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

13.8.2020

SAMO palvelee turvallisesti

SAMOn toimisto Frami F:ssä palvelee syyslukukauden alkaessa normaalisti arkisin klo 9-15. Mahdollisista laajennetuista aukioloajoista ja iltapäivystyksistä tiedotamme erikseen.

 

Vallitsevassa epidemiatilanteessa haluamme varmistaa jäsenillemme turvallisen asioinnin toimistollamme sekä henkilökunnallemme turvallisen työympäristön. Toimistomme palvelutiskillä on suojapleksi, tarjolla on käsidesiä, lattiassa on turvavälien huomioimisesta kertovat tarrat, desinfioimme pintoja ja maksupäätteen näppäimiä jatkuvasti ja käytämme tarvittaessa suojaimia. Olemme myös päättäneet lopettaa käteisen rahan käsittelyn toistaiseksi. Otathan siis maksukortin mukaan toimistollamme asioidessasi.

 

Jonotuksen vähentämiseksi ja kontaktien minimoimiseksi toivomme, että maksat jäsenmaksusi ensisijaisesti netissä. Kannustamme käyttämään Slice- tai Pivo-mobiiliopiskelijakorttia, ja hakemaan uuden lukuvuositarran muoviseen AMK-opiskelijakorttiin vain mikäli todella tarvitset sitä.

 

Suosittelemme myös, että yksi henkilö hakisi lukuvuositarran kerralla useampaan opiskelijakorttiin: voit siis ottaa kaverisi kortin/kortit mukaasi ja hakea niihin tarrat samalla kuin omaasi. Edellisen lukuvuoden SAMO-jäsenyys ja lukuvuositarra ovat voimassa 30.9.2020 saakka.

 

MUISTA NÄMÄ ASIOIDESSASI SAMON TOIMISTOLLA:

-Älä tule sairaana tai oireisena

-Pese kätesi ja käytä käsidesiä

-Niistä ja yski nenäliinaan tai hihaan

-Noudata turvavälejä palvelutiskille jonottaessasi

-Maksa kortilla ja käytä mieluusti lähimaksua

-Älä jää hengailemaan

 

Samat ohjeet koskevat myös Café Tsumppia. Varautumisohjeita noudattamalla ja maalaisjärkeä käyttämällä vältymme tartuntojen leviämiseltä ja saamme jatkaa opiskelua ja toimintaa kampuksella!

 

Lisätiedot jäsenmaksuista ja opiskelijakorteista löydät nettisivuiltamme: https://www.samo.fi/jasenyys
P.S. Voit tarkistaa tämänhetkisen jäsenmaksutilanteesi kirjautumalla ”Päivitä jäsentietosi”-nettilomakkeelle.

***
 

In the beginning of the study year SAMO office at Frami F is open normally on weekdays between 9-15. Possible changes and extensions will be informed separately.

 

We want to ensure safe service situation for our student members and employees. We have a protective plexiglass at our desk, disinfectant available, stickers reminding about safe distances on the floor, we will disinfect surfaces and keyboards continuously and use other protective devices if necessary. We have also decided to give up handling cash for the time being. So please take a charge card with you.

 

In order to reduce queuing and minimize contacts we hope you will pay your membership fee primarily in the internet. We encourage you to use Slice- or Pivo- mobile student card and collect a new sticker in your plastic student card only if necessary.

 

We also recommend that one person would collect the stickers for several student cards at the same time: you can take your friend´s card(s) with you and get the stickers for all of them with one visit. SAMO membership and sticker for ending study year are valid till 30th September 2020.

 

REMEMBER THESE AT SAMO OFFICE:

-Don´t come if you are sick or showing symptoms

-Wash your hands and use disinfectant
-Snot and cough in a hanky or sleeve
-Obey the safe distances while queuing to the desk
-Pay with a charge card and use close payment if possible

-Don´t stay and hang around needlessly

 

Same instructions are valid in Café Tsumppi as well. By following the safety regulations and common sense we can avoid infections and are able to carry on studying and working at the campus!

 

More information about membership fees and student cards on our website:
https://www.samo.fi/membership

P.S. You can check your membership fee situation by signing to an e-form “Update your membership details”.

4.6.2020

Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja piti jäsenmaksut ennallaan

SAMOn edustajisto kokoontui pitkän koronakevään jälkeen torstaina 4.6. kampukselle sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Frami F:n lasipalatsissa oli fyysisesti paikalla 11 edustajiston jäsentä tai varajäsentä ja Teams-yhteyden kautta viisi.

 

Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua kevään kokemuksista ja koronan vaikutuksista opiskeluun ja tunnelmiin sekä SAMOn toimintaan ja talouteen. Hallitus esitteli suunnitelmiaan syksyn toiminnan toteuttamisesta ja mahdollisiin poikkeusjärjestelyihin varautumisesta.

 

Edustajisto vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 2019 hallitukselle ja toimihenkilöille. Tilinpäätös oli reilut 6500€ ylijäämäinen. Kuluvasta tilikaudesta onkin sitten tulossa reippaasti tappiollinen, kun jo valmiiksi alijäämäiseen budjettiin lisätään koronan vaikutukset, tappiot peruuntuneista tapahtumista ja sijoitustuottojen romahtaminen.

 

Kevätkokous päätti pitää tulevan lukuvuoden 2020-21 jäsenmaksut nykyisellä tasolla. Kesäkuun lopulla SAMOn jäsenille tulee Slicen lisäksi tai vaihtoehdoksi tarjolle myös Pivo-sovelluksessa toimiva mobiiliopiskelijakortti.

 

***

 

Council verified the financial statement of 2019 and kept the membership fees unchanged as before

 

SAMO council held its statutory spring meeting at Frami campus on Thursday 4th June after a long corona spring. There were 11 members or deputy members physically present and 5 online participants via Teams.

 

The meeting went through active discussion about the experiences of past spring period and the impacts of corona chrises on members´ studies and feelings and SAMO´s activities and economy. The board presented plans for upcoming autumn and preparations for possible exceptions and special arrangements.

 

The council verified the financial statement of year 2019 and granted the freedom of responsibility for 2019 board and employees. The financial statement showed a fair 6500€ profit. The ongoing year 2020 will end up showing heavy operating loss due to corona and cancelled events.

 

The spring meeting decided to keep SAMO´s membership fees unchanged as before for the next study year 2020-21. In the end of June SAMO members will get a chance to use Pivo application and mobile student card along or instead Slice.

27.5.2020

 SAMON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS / COUNCIL´S SPRING MEETING

AIKA / TIME: Torstai/Thursday 4.6.2020 klo 17.00

PAIKKA / PLACE: Frami F, lasipalatsi (Etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta / Option for remote participation via Teams)

 

1. Kokouksen avaus / Opening the meeting

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the meeting

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda 5. Ilmoitusasiat / Announcements

6. Koronakevään kuulumiset / Experiences of the corona spring

7. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 / Financial statement and annual report of 2019

8. Vastuuvapauden myöntäminen / freedom of responsibility

9. Talouskatsaus / Financial situation

10. Lukuvuoden 2020-21 jäsenmaksut / Membership fees for academic year 2020-21

18.5.2020

SAMOn opiskelijakysely: Etäopetukseen siirtyminen on sujunut SeAMKissa hyvin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO toteutti valtakunnallisen ”etäopiskelun laatukyselyn” SeAMKin opiskelijoille huhtikuun kahdella viimeisellä viikolla. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia koronakriisin aiheuttaman etäopiskeluun siirtymisen sujumisesta ja etäopiskelun vaikutuksista opintoihin ja jaksamiseen. Kysely perustui Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n kysymyspatteristoon ja se toteutettiin huhti-toukokuun aikana opiskelijakuntien toimesta 16 ammattikorkeakoulussa. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi yhteensä 6904 opiskelijaa.

 

Lue tiedote valtakunnallisista tuloksista SAMOKin sivuilta

 

SAMOn tekemään kyselyyn vastasi 668 SeAMKin opiskelijaa. Opiskelijamäärästä laskettu vastausprosentti 14,8 oli valtakunnan korkein. Lähes 10% valtakunnallisen kyselyn vastauksista saatiin siis SeAMKista.

 

SeAMKin tulokset

 

Siirtyminen etäopiskeluun on SeAMKissa sujunut varsin hyvin: 70% mielestä hyvin tai erittäin hyvin. 17,5% ei osaa sanoa. Opiskelijoille on myös tarjottu korkeakoulun ja opiskeluterveydenhuollon puolesta apua jaksamiseen ja opintojen suunnitteluun. Näissä kysymyksissä SeAMK erottu selkeästi edukseen valtakunnallisessa vertailussa.

 

Erityisesti korkeakoulun tiedottamista muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksesta kiitellään: vain alle kymmenesosa vastaajista kokee puutteita tiedottamisessa. Opiskelijakunnan tiedotusta pidetään myös onnistuneena. Myös tekniikka on toiminut varsin hyvin. Jonkin verran on havaittu puutteita yhteyksien pätkimisen ja joidenkin alustojen toimivuuden suhteen.

 

-SeAMKin johtoryhmä ja koko henkilökunta on tehnyt todella paljon töitä mahdollisimman sujuvan siirtymän ja laadukkaan etäopiskelun eteen, kertoo SAMOn toiminnanjohtaja Kimmo Niemi.
-Tilanne tuli päälle yllättäen ja uusi arki on pitänyt saada rullaamaan todella nopeasti. Samaan aikaan muutoksista ja opintojen toteutuksesta on pitänyt viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi. Opiskelijoiden palautteen perusteella tässä on selvästi onnistuttu, kiittelee Niemi.


Opetuksen laatu ja opiskelijoiden jaksaminen heikentyneet
 

Ongelmat ovat SeAMKissa samat kuin muuallakin valtakunnassa. Noin 50% kokee opetuksen laadun heikentyneen ja yli puolet on kokenut etäopiskelun normaalitilannetta stressaavammaksi. Jaksaminen ja motivaatio on heikentynyt noin 45% vastanneista. Vaikutukset opintojen etenemiseen koetaan SeAMKissa hieman valtakunnallista keskiarvoa pienemmiksi. Eniten opintojen edistymistä ovat hankaloittaneet harjoittelujen peruuntuminen, vaikeutunut tiedonsaanti (mm. kirjastojen sulkeutumisen vuoksi) sekä haasteet omassa jaksamisessa ja motivaatiossa.

 

-Uudet opetustekniikat ja menetelmät tuottavat haasteita sekä opettajille että opiskelijoille. Samaan aikaan oma elämänhallinta ja ihmissuhteet ovat koetuksella. Monelle tämä yhtälö on raskas ja arjesta tulee helposti selviytymistaistelua, summaa SAMOn edunvalvonnasta vastaava asiantuntija Jani Erkkonen.

 

-Nyt kun valitettavasti näyttää, että epävarmuus jatkuu ja poikkeusjärjestelyjä saatetaan tarvita myös syksyllä, pitäisi ainakin tekniset asiat saada kuntoon ja etäopetuksen laatu mahdollisimman tasaiseksi ja korkeaksi kaikilla kursseilla, toivoo Erkkonen.

Toiminta pyörii - apua ja tukea on tarjolla

Opiskelijakunta SAMO pyrkii omalta osaltaan pitämään huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja yhteisöllisyydestä, vaikka perinteiset toimintamuodot, tapahtumat ja yhteiset kokoontumiset ovatkin toistaiseksi tauolla.

 

-Korona-ajan olemme järjestäneet toimintaa verkossa ja etänä. Melkoista digiloikkaahan tässä on tehty. Tällä hetkellä valmistaudumme täyttä häkää syksyyn ja uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen aivan normaaliin tapaan. Samalla piirrellään erilaisia B- ja C-suunnitelmia ja toivotaan ettei niitä tarvitse toteuttaa, naurahtavat Kimmo Niemi ja Jani Erkkonen.

 

-Ja pakko on vielä mainita, että onneksi meillä on SeAMKissa aivan erinomainen korkeakoulupastori ja opintopsykologi! Apua ja tukea on saatavissa monesta suunnasta ja siihen kannattaa matalalla kynnyksellä tarttua.

 

 

LISÄTIETOJA:

 

Jani Erkkonen, asiantuntija
045 312 0050

jani.erkkonen@seamk.fi

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja
040 546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi

27.2.2020

Edustajiston kokouksen päätöksiä 18.2.2020

SAMOn edustajisto valitsi SeAMKin tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi Lotta Haapalan ja varajäseneksi Sanni Nikumatin. Uusien jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

 

Edustajisto valitsi opiskelijajäsenet myös SeAMkin yksiköiden johtoryhmiin vuodeksi 2020. Uudet johtoryhmäedustajat ovat seuraavat:

-SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Oskari Salonen (varsinainen jäsen), Eliisa Eloranta (varajäsen)

-SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Jenni Kivelä (varsinainen jäsen), Emmi Kilpi (varajäsen)

-SeAMK Tekniikka: Juho Toukola (varsinainen jäsen), Hannu Laurila (varajäsen)

-SeAMK Ruoka: Sanni Nikumatti (varsinainen jäsen), Katriina Leikas (varajäsen)

 

Seinäjoen opiskelijapalvelut OY:n yhtiökokousedustajaksi nimettiin edustajiston pj Joni Viitala ja varalle vpj Eric Amanor.

 

Kokouksessa keskusteltiin myös budjettiasioista. Edustajisto hyväksyi hallituksen suunnitelmat lopettaa osallistumismaksun kerääminen tutorkoulutusleirille osallistuvilta sekä rahan varaamisen SAMOn markkinointivideoiden ja muun materiaalin teettämiseen. Edustajisto toivoo, että markkinointimateriaalien toteuttamisessa hyödynnettäisiin SeAMKin kulttuurialan opiskelijoita.

 

Hallitus piti edustajistolle perinteisen tilannekatsauksen ja esitteli kuluvan vuoden toteutunutta ja tulevaa toimintaa sekä tapahtumia.

 

Kokouksen alussa vararehtori Elina Varamäki toi edustajistolle ammattikorkeakoulun johdon terveiset ja esitteli SeAMKin uunituoretta strategiaa. Vieraana oli myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton varapuheenjohtaja Nita Vallimäki kertomassa OLL:n toiminnasta.

10.2.2020

SAMOn edustajiston kokous 18.2. klo 17.00

SAMOn edustajisto kokoontuu tiistaina 18.2. klo 17.00 Frami F:n lasipalatsissa.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Edustajiston kokoonpano (mahdolliset muutokset)

7. Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten valinta

8. Yksiköiden johtoryhmien opiskelijajäsenten valinta

9. Yhtiökokousedustajan nimeäminen Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy.n yhtiökokoukseen

10. Hallituksen tilannekatsaus

11. Budjettiasiat

12. Tulevat tapahtumat

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päätös

Tervetuloa kokoukseen!

Seinäjoella 7.2.2020

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

14.1.2020

SAMO HAKEE OPISKELIJAJÄSENIÄ


Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO avaa haettavaksi seuraavat opiskelijajäsenen paikat:

 

SeAMKin TUTKINTOLAUTAKUNTAAN

-Valitaan SeAMKin tutkintolautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen

-Opiskelijajäsenten kaksivuotinen toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun asti

-Vaalikelpoisia ovat kaikki SeAMKin päätoimiset opiskelijat

-Tutkintolautakunta on AMK-lain (932/2014) 19§ mukainen toimielin, jossa käsitellään opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä

 

SeAMKin YKSIKÖIDEN JOHTORYHMIIN

-Valitaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen jokaiseen SeAMKin neljän koulutus-/tulosyksikön johtoryhmään:

                             -SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

                             -SeAMK Ruoka

                             -SeAMK Sosiaali- ja terveysala

                             -SeAMK Tekniikka

-Yhteensä valitaan siis neljä (4) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

-Opiskelijajäsenten toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun asti

-Vaalikelpoisia ovat kaikki kyseisen yksikön tutkinto-ohjelmissa opiskelevat SeAMKin tutkinto-opiskelijat

-Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida yksikön opetuksen ja TKI-toiminnan toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista, strategian toimeenpanoa, laadunhallintaa ja kehittämistä sekä käsitellä näihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä

 

HAKEMUKSET MA 3.2. MENNESSÄ (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu!)

Opiskelijajäsenen tehtäviä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Lähetä hakemuksesi ja yhteystietosi ma 3.2.2020 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteella samo@seamk.fi tai toimita hakemus henkilökohtaisesti tai postitse SAMOn toimistolle

(Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”Hakemus opiskelijajäseneksi”.

 

SAMOn hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja kutsuu hakijoita tarvittaessa haastatteluun. Hallitus päättää esityksestään edustajistolle to 6.2.2020

 

SAMOn edustajisto valitsee uudet opiskelijajäsenet kokouksessaan ti 18.2.2020 klo 17.

 

Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan SAMOn hallintosääntöä (luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

LISÄTIETOJA:

 

Jani Erkkonen, asiantuntija (edunvalvonta ja jäsenpalvelut)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoella 15.1.2020

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

***

SAMO IS SEEKING STUDENT REPRESENTATIVES

 

Student Union SAMO opens a search for following student member positions:

EXAMINATION BOARD OF SeAMK

-One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected

-Two-year term of student members lasts until the end of 2021

-Every full-time student of SeAMK is eligible to apply for the post

-Examination Board is an organ based on UAS Law (932/2014) 19§. It deals with requests for corrections on study credits

EXECUTIVE BOARDS OF SeAMK FACULTIES

-One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected in executive board of every SeAMK faculty:

                             -School of Business and Culture

                             -School of Food and Agriculture

                             -School of Health Care and Social Work

                             -School of Technology

-Altogether four (4) actual student members and four (4) deputy members will be elected

-Term of student members lasts until the end of ongoing year 2020

-Every degree student studying in a degree program of certain faculty is eligible to apply for executive board of faculty in question

-Executive board coordinates the teaching and RDI-processes, execution of strategy and quality control within a faculty

 

APPLY BY MONDAY 3rd FEBRUARY (NOTE! We have extended the search!)

The open student member posts can be applied with a free-formed application.
Send your application with your contact information by Monday 3rd February at 23.59 by email samo@seamk.fi or deliver it personally or via post to SAMO office (Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Headline your message or mark your envelope with ”Application for student member”.

 

SAMO board will process the applications and interview applicants if necessary. Board will decide about its propositions for SAMOs council in board meeting on Thursday 6th February.

 

SAMO Council will elect new student members in a meeting on Tuesday 18th February at 17PM.

 

The applying- and electing process will be carried out according to SAMO´s Administrative regulation (SAMOn Hallintosääntö, luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

MORE INFORMATION:

 

Jani Erkkonen, Expert (Trusteeship and Members Services)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, Executive Director

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoki 15.1.2020

 

BOARD

Student Union of Seinäjoki University of Applied Sciences

25.11.2019

SAMON EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 3.12.2019

AIKA: 3.12.2019 klo 17.00

PAIKKA: Frami F, lasipalatsi (1.krs)

KUTSUTUT: Vuoden 2020 edustajiston jäsenet ja varajäsenet, vuoden 2019 hallitus, vuoden 2020 hallitusehdokkaat, SAMOn jäsenet ja työntekijät 

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Edustajiston kokoonpano

7. Edustajiston puheenjohtajan valinta

8. Edustajiston varapuheenjohtajan valinta

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

10. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

11. Hallituksen valinta

12. Edustajiston järjestäytyminen

13. Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päätös

19.11.2019

​EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS 27.11.2019

AIKA: ke 27.11.2019 klo 17.00

PAIKKA: Kampustalon auditorio C0062 (Tapio-salin vieressä)

KUTSUTUT: edustajiston jäsenet, hallitus, työntekijät ja SAMOn jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat 

6. Edustajiston kokoonpano

7. Hallituksen tilannekatsaus

8. Talouskatsaus ja lisätalousarvio 2019

9. Toimintasuunnitelma 2020

10. Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot

11. Talousarvio 2020 

12. Tilintarkastajien valinta

13. Pivo-mobiiliopiskelijakortin käyttöönotto

14. Kunniajäsenen ottaminen 

15. Ansiomerkit 

16. Hallitusmerkin pysyvä kanto-oikeus

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päätös 

1 / 1

Please reload

bottom of page