SAMO TIEDOTTAA

27.2.2020

Edustajiston kokouksen päätöksiä 18.2.2020

SAMOn edustajisto valitsi SeAMKin tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi Lotta Haapalan ja varajäseneksi Sanni Nikumatin. Uusien jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

 

Edustajisto valitsi opiskelijajäsenet myös SeAMkin yksiköiden johtoryhmiin vuodeksi 2020. Uudet johtoryhmäedustajat ovat seuraavat:

-SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri: Oskari Salonen (varsinainen jäsen), Eliisa Eloranta (varajäsen)

-SeAMK Sosiaali- ja terveysala: Jenni Kivelä (varsinainen jäsen), Emmi Kilpi (varajäsen)

-SeAMK Tekniikka: Juho Toukola (varsinainen jäsen), Hannu Laurila (varajäsen)

-SeAMK Ruoka: Sanni Nikumatti (varsinainen jäsen), Katriina Leikas (varajäsen)

 

Seinäjoen opiskelijapalvelut OY:n yhtiökokousedustajaksi nimettiin edustajiston pj Joni Viitala ja varalle vpj Eric Amanor.

 

Kokouksessa keskusteltiin myös budjettiasioista. Edustajisto hyväksyi hallituksen suunnitelmat lopettaa osallistumismaksun kerääminen tutorkoulutusleirille osallistuvilta sekä rahan varaamisen SAMOn markkinointivideoiden ja muun materiaalin teettämiseen. Edustajisto toivoo, että markkinointimateriaalien toteuttamisessa hyödynnettäisiin SeAMKin kulttuurialan opiskelijoita.

 

Hallitus piti edustajistolle perinteisen tilannekatsauksen ja esitteli kuluvan vuoden toteutunutta ja tulevaa toimintaa sekä tapahtumia.

 

Kokouksen alussa vararehtori Elina Varamäki toi edustajistolle ammattikorkeakoulun johdon terveiset ja esitteli SeAMKin uunituoretta strategiaa. Vieraana oli myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton varapuheenjohtaja Nita Vallimäki kertomassa OLL:n toiminnasta.

10.2.2020

SAMOn edustajiston kokous 18.2. klo 17.00

SAMOn edustajisto kokoontuu tiistaina 18.2. klo 17.00 Frami F:n lasipalatsissa.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Edustajiston kokoonpano (mahdolliset muutokset)

7. Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten valinta

8. Yksiköiden johtoryhmien opiskelijajäsenten valinta

9. Yhtiökokousedustajan nimeäminen Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy.n yhtiökokoukseen

10. Hallituksen tilannekatsaus

11. Budjettiasiat

12. Tulevat tapahtumat

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päätös

Tervetuloa kokoukseen!

Seinäjoella 7.2.2020

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

14.1.2020

SAMO HAKEE OPISKELIJAJÄSENIÄ


Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO avaa haettavaksi seuraavat opiskelijajäsenen paikat:

 

SeAMKin TUTKINTOLAUTAKUNTAAN

-Valitaan SeAMKin tutkintolautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen

-Opiskelijajäsenten kaksivuotinen toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun asti

-Vaalikelpoisia ovat kaikki SeAMKin päätoimiset opiskelijat

-Tutkintolautakunta on AMK-lain (932/2014) 19§ mukainen toimielin, jossa käsitellään opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä

 

SeAMKin YKSIKÖIDEN JOHTORYHMIIN

-Valitaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen jokaiseen SeAMKin neljän koulutus-/tulosyksikön johtoryhmään:

                             -SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

                             -SeAMK Ruoka

                             -SeAMK Sosiaali- ja terveysala

                             -SeAMK Tekniikka

-Yhteensä valitaan siis neljä (4) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

-Opiskelijajäsenten toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun asti

-Vaalikelpoisia ovat kaikki kyseisen yksikön tutkinto-ohjelmissa opiskelevat SeAMKin tutkinto-opiskelijat

-Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida yksikön opetuksen ja TKI-toiminnan toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista, strategian toimeenpanoa, laadunhallintaa ja kehittämistä sekä käsitellä näihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä

 

HAKEMUKSET MA 3.2. MENNESSÄ (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu!)

Opiskelijajäsenen tehtäviä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Lähetä hakemuksesi ja yhteystietosi ma 3.2.2020 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteella samo@seamk.fi tai toimita hakemus henkilökohtaisesti tai postitse SAMOn toimistolle

(Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”Hakemus opiskelijajäseneksi”.

 

SAMOn hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja kutsuu hakijoita tarvittaessa haastatteluun. Hallitus päättää esityksestään edustajistolle to 6.2.2020

 

SAMOn edustajisto valitsee uudet opiskelijajäsenet kokouksessaan ti 18.2.2020 klo 17.

 

Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan SAMOn hallintosääntöä (luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

LISÄTIETOJA:

 

Jani Erkkonen, asiantuntija (edunvalvonta ja jäsenpalvelut)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoella 15.1.2020

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

***

SAMO IS SEEKING STUDENT REPRESENTATIVES

 

Student Union SAMO opens a search for following student member positions:

EXAMINATION BOARD OF SeAMK

-One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected

-Two-year term of student members lasts until the end of 2021

-Every full-time student of SeAMK is eligible to apply for the post

-Examination Board is an organ based on UAS Law (932/2014) 19§. It deals with requests for corrections on study credits

EXECUTIVE BOARDS OF SeAMK FACULTIES

-One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected in executive board of every SeAMK faculty:

                             -School of Business and Culture

                             -School of Food and Agriculture

                             -School of Health Care and Social Work

                             -School of Technology

-Altogether four (4) actual student members and four (4) deputy members will be elected

-Term of student members lasts until the end of ongoing year 2020

-Every degree student studying in a degree program of certain faculty is eligible to apply for executive board of faculty in question

-Executive board coordinates the teaching and RDI-processes, execution of strategy and quality control within a faculty

 

APPLY BY MONDAY 3rd FEBRUARY (NOTE! We have extended the search!)

The open student member posts can be applied with a free-formed application.
Send your application with your contact information by Monday 3rd February at 23.59 by email samo@seamk.fi or deliver it personally or via post to SAMO office (Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Headline your message or mark your envelope with ”Application for student member”.

 

SAMO board will process the applications and interview applicants if necessary. Board will decide about its propositions for SAMOs council in board meeting on Thursday 6th February.

 

SAMO Council will elect new student members in a meeting on Tuesday 18th February at 17PM.

 

The applying- and electing process will be carried out according to SAMO´s Administrative regulation (SAMOn Hallintosääntö, luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

MORE INFORMATION:

 

Jani Erkkonen, Expert (Trusteeship and Members Services)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, Executive Director

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoki 15.1.2020

 

BOARD

Student Union of Seinäjoki University of Applied Sciences

25.11.2019

SAMON EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 3.12.2019

AIKA: 3.12.2019 klo 17.00

PAIKKA: Frami F, lasipalatsi (1.krs)

KUTSUTUT: Vuoden 2020 edustajiston jäsenet ja varajäsenet, vuoden 2019 hallitus, vuoden 2020 hallitusehdokkaat, SAMOn jäsenet ja työntekijät 

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Edustajiston kokoonpano

7. Edustajiston puheenjohtajan valinta

8. Edustajiston varapuheenjohtajan valinta

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

10. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

11. Hallituksen valinta

12. Edustajiston järjestäytyminen

13. Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päätös

19.11.2019

​EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS 27.11.2019

AIKA: ke 27.11.2019 klo 17.00

PAIKKA: Kampustalon auditorio C0062 (Tapio-salin vieressä)

KUTSUTUT: edustajiston jäsenet, hallitus, työntekijät ja SAMOn jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat 

6. Edustajiston kokoonpano

7. Hallituksen tilannekatsaus

8. Talouskatsaus ja lisätalousarvio 2019

9. Toimintasuunnitelma 2020

10. Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot

11. Talousarvio 2020 

12. Tilintarkastajien valinta

13. Pivo-mobiiliopiskelijakortin käyttöönotto

14. Kunniajäsenen ottaminen 

15. Ansiomerkit 

16. Hallitusmerkin pysyvä kanto-oikeus

17. Muut esille tulevat asiat

18. Kokouksen päätös 

6.11.2019

SAMON HALLITUSHAKU 2020!


Hakuaika 7.11.-1.12.2019

 • SAMOn uusi edustajisto järjestäytyy maanantaina 3.12.2019 kello 17:00. Kokous järjestetään Frami F:n Lasipalatsissa (F144) ja se on kaikille SAMOn jäsenille avoin.

 • Jäsenyyden merkki on voimassaoleva tarra opiskelijakortissa tai aktiivinen mobiiliopiskelijakortti Slice.


Mitä Järjestäytymiskokouksessa tehdään?
Edustajisto valitsee edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajisto valitsee erikseen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen jälkeen hallituksen jäsenet.
SAMOn Hallitus jakaa tehtävät keskenään valinnan jälkeen.

Tulevan hallituksen koko ja sektorit päätetään edustajiston syyskokouksessa marraskuun lopulla.

Jos olet kiinnostunut SAMOn hallitustyöskentelystä, lähetä vapaamuotoinen hakemus ti 1.12. mennessä osoitteella kimmo.niemi[at]seamk.fi

 • Hallitukseen voi ilmoittautua ehdolle vielä järjestäytymiskokouksessa, mutta SAMO haluaa tällä haulla jo etukäteen kartoittaa kiinnostuneita ehdokkaita.


Kerro hakemusviestissä itsestäsi, osaamisestasi ja mistä tehtävistä olet erityisesti kiinnostunut (voit mainita useampiakin)

Mitä SAMOn hallitus tekee?
Hallitus vastaa opiskelijakunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota ja jäsenille kokouspalkkiota. Hallitukseen valittavien on oltava SAMOn jäseniä. Mikäli uuden edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, nousee hänen tilalleen edustajistoon varasijalle jäänyt ehdokas vaaliohjesäännön mukaan.
 

****
SEARCH FOR SAMO BOARD 2020 IS NOW OPEN!
Application time 7.11.-1.12.

 • SAMO new council of Representative will organize itself on 3.12.2019.

The meeting will be held Frami F at 17 in the the Glass Palace F144.

 • The sign of a valid membership is an active student card or Slice mobile student card.


What happens in the first council meeting?
They elect a chairman and a vice chairman for the council of Representatives.

At the same meeting the SAMO Board 2020 will be elected.
The Representative Council elects the Chairman of the Board and the vice chairman and then the members of the Board.
The Board divides tasks among themselves after the selection.

The size and sectors of the incoming board will be decided at the fall Representative Council meeting that is held in late November.

If you are interested in acting on the Board of SAMO, send an informal application by 1.12. to kimmo. niemi [at] seamk.fi
In the application tell about yourself, your skills and the role / sector you are particularly interested in (you can mention more than one).

 • You can also inform your interest during the meeting, but SAMO wants this application beforehand to identify interested candidates. 


What does the SAMO board do?
The Board is responsible for the execution of the student union's daily operations and acts as an employer for the SAMO employees. Chairman of the Board will be paid a monthly fee and a meeting fee for members. The Board members must be members of SAMO. If a member of the new council will be elected to the Board, a reserve candidate from the list of council candidates will replace them.
 

5.11.2019

SAMOn edustajistovaalit, Mediatiedote

SAMOn edustajistovaaleissa äänestettiin aktiivisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn edustajistovaalit käytiin keskiviikkona 6.11. Uurnavaalia edelsi viikon kestänyt sähköinen ennakkoäänestys. Vaaleissa valittiin SAMOlle uusi 20- jäseninen edustajisto vuodeksi 2020.

 

Vaaleissa oli 75 ehdokasta, mikä lienee AMK-opiskelijakuntien edustajistovaalien valtakunnallinen ennätys tänä syksynä. Myös samolaisten äänestysaktiivisuus oli valtakunnan kärkitasoa: 30,96%. Ääniä annettiin kaikkiaan 945, joista 874 ennakkoon. Äänioikeutettuja oli 3052. SAMOn keskusvaalilautakunta laski äänet ja vahvisti vaalituloksen pian äänestyksen päätyttyä.

 

SAMOn hallituksen sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Santeri Kujanpää on tyytyväinen opiskelijakunnan jäsenten vaaliaktiivisuudesta. -SAMOn vaalit selvästi kiinnostaa opiskelijoita! Näillä luvuilla demokratia toteutuu hienosti ja voidaan jatkaa opiskelijoiden edunvalvontahommia vahvalla mandaatilla. Iso kiitos kaikille vaaleihin osallistuneille! Seuraavaksi aletaan kasaamaan SAMOlle hallitusta tulevaksi vuodeksi.

 

Kaikki viisi ehdokkaita asettanutta vaalilistaa saivat paikkoja uudessa edustajistossa. Vaaleihin käytiin ja niissä menestyttiin kuitenkin varsin erilaisilla taktiikoilla. Eniten ääniä saanut Tekniikan lista keräsi 22 ehdokkaalla 254 ääntä ja sai viisi paikkaa edustajistoon. Yhdeksän ehdokkaan SosTer-lista sai 225 ääntä ja yhtä monta paikkaa. Tradenomiopiskelijoiden peräti 37 ehdokkaan NO LIMITS-listan saalis oli 215 ääntä ja niin ikään viisi paikkaa. Kulttuuri- sekä kirjasto- ja tietopalvelualojen opiskelijoiden KULTTI-vaalilista sai läpi kolme ehdokasta ja SeAMK Ruoka-vaalilista kaksi ehdokasta.

 

SAMOn toiminnanjohtaja Kimmo Niemi summaa vaalien kokemukset ja tulokset seuraavasti: -Vaalit sujuivat kaikin puolin asiallisesti ja sähköinen vaalijärjestelmä toimi moitteettomasti. Valituiksi tuli opiskelijoita eri listoilta ja koulutusaloilta varsin tasapuolisesti, mikä on hieno asia. Vaalipäivän uurnavaalin tarpeellisuutta pitää jatkossa vakavasti harkita, kun enää alle 10% äänistä annettiin perinteisillä äänestyslipuilla, tuumii Niemi.

 

Vaalien ääniharavia olivat agrologiopiskelija Viivi Tulijoki (SeAMK Ruoka) 57 äänellä, konetekniikan opiskelija Gavin Rijal (Tekniikan lista) 52 äänellä ja kulttuurituotannon opiskelija Valtteri Silvola (KULTTI) myös 52 äänellä.

 

Tuloksen selvittyä alkaa hallitushaku. Uusi edustajisto järjestäytyy joulukuun alussa ja valitsee itselleen puheenjohtajiston sekä opiskelijakunnan hallituksen vuodeksi 2020. Valittujen uusien luottamushenkilöiden toimikausi alkaa 1.1.2020.

 

LISÄTIETOJA:

Santeri Kujanpää, hallituksen puheenjohtaja

040-742 5287

pj.samo@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

040-546 1777

tj.samo@seamk.fi

2.9.2019

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2020

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaaleissa on mahdollisuus äänestää joko sähköisesti tai perinteisillä äänestyslipuilla.

 • Sähköinen ennakkoäänestys järjestetään 28.10. – 3.11.2019. Äänestys avautuu maanantaina klo 12:00 ja sulkeutuu sunnuntaina klo 23.59. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Varsinainen vaalipäivä on keskiviikko 6.11.2019. Silloin äänestetään perinteisillä äänestyslipuilla. Äänestyspaikkoina toimivat Frami F & Kampustalo. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 10-14.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu alkaa maanantaina 9.9. kello 9:00 ja päättyy keskiviikkona 9.10. klo 15.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaaliliiton perustamisasiakirjat) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla sekä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2019-2020 tai syyslukukauden 2019 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla.

 • Hallintosäännön vaaleja koskeva ohjeistus on nähtävillä SAMOn toimistolla, nettisivuilla sekä SeAMKin toimipisteiden ilmoitustauluilla.

 

20 new council members for year 2020 will be elected.

 • The council election is carried out as a combination of electrical pre-poll voting on the internet and traditional ballot paper voting.

 • Pre-poll voting on the internet is open between Monday 28th October at 12AM and Sunday 3rd November at 23.59PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her @seamk.fi email before the voting starts.

 • The actual election day is Wednesday 6th November 2019. Then the voting takes place with traditional ballot papers. The voting places at Frami F & Kampustalo are open between 10AM and 14PM.

 • Every SAMO member can enroll as a candidate and vote in the election. Candidates can sign up at the SAMO office starting from 9AM on Monday 9th September and must sign up until 15PM on Wednesday 9th October.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members.

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or contact:


LISÄTIETOJA / ADDITIONAL INFORMATION:


Jere Lehtilä

Edustajiston puheenjohtaja / keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

(jere.lehtila@seamk.fi / 040-849-2799)


Kimmo Niemi

Toiminnanjohtaja

(kimmo.niemi@seamk.fi / 040-546-1777)

SAMOn nettisivut www.samo.fi

Seinäjoella 3.9.2019KESKUSVAALILAUTAKUNTA / CENTRAL ELECTION COMMITTEE
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

VAALIASIAKIRJAT / ELECTION DOCUMENTS:

Vaaliohjesääntö (pdf)

Ehdokasilmoitus (pdf)

Vaaliliiton perustamisasiakirja (pdf)

7.5.2019

Edarin kevätkokouksen päätöksiä


SAMOn edustajisto piti kevätkokouksensa 6.5.
 

SeAMKin hallituksen uudeksi opiskelijajäseneksi valittiin Topi Uusi-Seppä, joka voitti äänestyksessä vastaehdokkaansa Nahashon Njehian ja Santeri Kujanpään. SAMOn hallituksen liikuntavastaava Satu Sarmala vapautettiin tehtävästään opiskelijavaihdon vuoksi ja tilalle valittiin loppukaudeksi Katriina Leikas.

Onnea Topille ja Katriinalle ja kiitos Satulle!

 

Kevätkokouksessa esiteltiin tilikauden 2018 alustava tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsitellään tilintarkastuksen valmistuttua kesän jälkeen pidettävässä edustajiston kokouksessa. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa hieman lukuvuodelle 2019-20. SAMOn jäsenmaksut ovat opkukentän edullisimmasta päästä ja edellinen korotus on tehty kuusi vuotta sitten.

Uutena jäsenmaksuluokkana otetaan samalla käyttöön kahden vuoden jäsenyys, joka kiinnostanee esimerkiksi YAMK-opiskelijoita. Mobiiliopiskelijakortin yleistymisen myötä SAMO luopuu pakollisesta muovisesta AMK-opiskelijakortista, jonka voi jatkossakin halutessaan tilata lisämaksusta.

 

SAMOn jäsenmaksut lukuvuonna 2019-2020:

4v jäsenyys 85€

3,5v jäsenyys 80€

2v jäsenyys 55€

1v jäsenyys 30€

1/2v jäsenyys 20€

Liittymismaksu uusilta jäseniltä 5€

(Vapaaehtoinen muovinen AMK-opiskelijakortti 10€)

 

Edustajisto hyväksyi SAMOn uuden hallintosäännön, joka korvaa aiemmat ohjesäännöt. Hallintosääntö kokoaa toimintaa ohjaavat säännökset yhdeksi selkeäksi asiakirjaksi. Uudistuksen myötä mm. luovuttiin nykymuotoisesta raskaasta ja epätasa-arvoisesta alayhdistysmallista. Uuden opiskelijayhdistysyhteistyön puitteissa SAMO voi ilman raskasta byrokratiaa myöntää avustusta SeAMKissa toimivien opiskelijayhdistysten, jaostojen tai kerhojen hankkeisiin. Asiasta tiedotetaan yhdistyksiä tarkemmin kesän jälkeen.

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Santeri Kujanpää ja jäseniksi Sanna-Maria Ahl, Jere Lehtilä, Joonas Wallius, Jenna Hämäläinen ja Katriina Leikas. Lautakunta vastaa syksyn edustajistovaalien järjestelyistä.

 

Lisäksi hallitus piti kevätkokoukselle tilannekatsauksen kevään toiminnasta.
 

****

Council´s Spring Meeting

 

SAMO´s Council of Representatives held its spring meeting 6.5.

Topi Uusi-Seppä was elected as a new student member of SeAMK Board. Satu Sarmala was released from her post in SAMO Board due to student exchange and replaced by Katriina Leikas for the rest of the year. Congratulations to Topi and Katriina and thanks to Satu!


The spring meeting was presented the preliminary financial statements and annual report for the financial year 2018. The Council decided to increase membership fees slightly for the academic year 2019-20. SAMO's membership fees are at the most favorable end of the field and the previous increase has been made six years ago.

At the same time, a two-year membership will be introduced as a new membership fee category, for example, for Master students. As the mobile student card becomes more common, SAMO will give up its compulsory plastic AMK Student Card, which can still to be ordered at an additional cost.

 

SAMO Membership Fees for the academic year 2019-2020:

4v membership 85 €

3.5v membership 80 €

2v membership 55 €

1v membership 30 €

1/2 year membership 20 €

Joining fee for new members 5 €

(Volunteer AMK Student Card 10 €)

 

The Council approved the new Management Rule, which replaces SAMO´s previous codes of conduct. The management rule brings together the regulations that guide the operation into one clear document. Within the framework of the new student association cooperation, SAMO can allow grants to projects of student associations, chambers or clubs operating in SeAMK. The associations will be better informed about this after the summer.

 

Santeri Kujanpää was appointed chairman of the Central Election Committee and Sanna-Maria Ahl, Jere Lehtilä, Joonas Wallius, Jenna Hämäläinen and Katriina Leikas as members. The Committee is responsible for organizing the Council elections in the autumn.

 

In addition, SAMO Board reported the Council about spring's activities.

31.3.2019

SAMO etsii uutta Liikuntavastaavaa

 

Liikuntavastaavaksi SAMOn hallitukseen?

 

SAMOn hallituksen nykyinen liikuntavastaava joutuu jättämään hallituksen opiskelijavaihdon takia. Eroasia käsitellään edustajiston kevätkokouksessa 6.5. Samassa kokouksessa hallitusta on tarkoitus täydentää uudella liikuntavastaavalla.

 

Jos Sinua kiinnostavat liikunta- ja hyvinvointiasiat ja toimiminen SAMOn hallituksessa, lähetä vapaamuotoinen hakemus ma 6.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: samo[at]seamk.fi

Kaikki hakijat kutsutaan kuultavaksi edustajiston kevätkokoukseen samana päivänä klo 17.00. Varaudu tulemaan paikalle!

 

SAMOn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä, joilla on omat vastuualueensa. Heidän on oltava SAMOn jäseniä. Hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen jäsenille maksetaan veronalaista kokouspalkkiota. Vuoden 2019 hallituksen toimikausi kestää 31.12.2019 saakka.

 

***

 

Are you SAMO´s new board member responsible for Sports?

 

SAMO´s current board member responsible for Sports is resigning from her post due to study exchange period. Reassignment will be decided in SAMO council meeting on 6.5. We intend to supplement the board and nominate a new board member in the same meeting.

 

If you are interested in sport affairs and working in SAMO board, please send a free-formed application by Monday 6.5.2019 at 12AM to the address: samo[at]seamk.fi

All applicants are invited to be heard in the council meeting the same day at 17PM. Prepare to participate in the meeting!

 

SAMO board consists of Chairman plus seven members responsible for different sectors. They all have to be SAMO members. Board is responsible for everyday operations of the student union and works as an employer for SAMO staff. Board members gain a taxable fee for board meetings. The term for 2019 board lasts until 31.12.2019.

 

 

Lisätietoja / More information:

 

Santeri Kujanpää, hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the Board

pj.samo[at]seamk.fi

 

Satu Sarmala, hallituksen liikuntavastaava / Board Member (Sports)

liikunta.samo[at]seamk.fi

 

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja / Executive Director

040-546 1777

kimmo.niemi[at]seamk.fi

1 / 5

Please reload

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00