SAMO HAKEE TAAS MAHTAVIA TUTOREITA VUODELLE 2021!

(In english below)

 

Tutorhaussa haetaan vertaistutoreita (terveydenhoitaja, International Business), kansainvälisyystutoreita, monimuototutoreita ja kokemustutoreita.

Kaikki tutoriksi haluavat hakevat samalla lomakkeella. Alla kerromme mitä eri tutorointimuodot tarkoittavat.

 

HAKUAIKA 8.2.-26.2.2021

HAKULOMAKE

Lomake aukeaa 8.2.2021


 

MITÄ ON VERTAISTUTOROINTI?

 

Vertaistutoroinnilla tarkoitetaan ensisijaisesti aloittavien uusien opiskelijoiden ohjaamista, tukemista ja ryhmäyttämistä. Pääset siis olemaan ykkösten tukena ja turvana sekä suunnittelemaan heille kaikkea mahtavaa toimintaa.

 

SAMO on apunasi ja järjestää kevään ja syksyn aikana koulutuksia, joista saat hyvät eväät tutorointiin. Koulutukset ovat yhteisöllisiä, rentoja ja nauruntäyteisiä päiviä - asiaa unohtamatta.

 

Vertaistutoroinnin piiriin kuuluu myös International Business (IB).

 

MITÄ ON KOKEMUSTUTOROINTI?

Kokemustutorit ovat jo tutorkoulutuksen läpi käyneitä edellisten vuosien tutoreita, jotka haluavat vielä jatkaa uusien apuna. Heidän ei tarvitse käydä koulutusta läpi uudelleen. Tutortunneista ei kuitenkaan voi ansaita määräänsä enempää opintopisteitä (kahden vuoden maksimi 156 tuntia = 6 op).

 

MITÄ ON  MONIMUOTOTUTOROINTI?

 

Monimuototutorointi keskittyy monimuotoryhmissä opiskelevien ohjaamiseen ja huomioi siihen liittyvät erityispiirteet. Monimuototuriksi voi hakea itsekin monimuotoryhmässä opiskeleva opiskelija miltä tahansa vuosikurssilta (ei siis tarvitse olla ensimmäisen vuosikurssin opiskelija). 

 

Monimuoto-opetuksena vuoden 2021 keväällä ja syksyllä alkavat seuraavat tutkinto-ohjelmat: agrologi, geronomi, sairaanhoitaja, sosionomi, insinööri (bio- ja elintarviketekniikka), insinööri (automaatiotekniikka), insinööri (konetekniikka), tradenomi (liiketalous) ja restonomi. 

Haemme nyt monimuototutoreita ensisijaisesti näihin tutkinto-ohjelmiin!

We are looking for: peer tutors (includes veteran tutors), multiform tutors and international tutors.

Everyone interested applies by using the same form. Below we’ll tell you about the different forms of peer tutoring.

 

APPLICATION TIME 8.2.-26.2.2021

APPLICATION FORM

Form opens 8.2. at 9:00

 

WHAT IS PEER TUTORING?

A peer tutors most important job is to guide and support first year students, and also help them to get to know each other. You as a tutor get to be there and guide them through the difficulties of starting on an unfamiliar campus, and also be involved in arranging amazing after school events for them.

SAMO will support you the whole way through by providing training days during the spring and fall, which will give you the tools and information for you to pass on to new students.

Training days are communal, full of laughter and easygoing - without forgetting the all important information, which we all love so much.

 

Peer tutoring also includes tutoring the IB (International Business) program.

 

WHAT IS VETERAN TUTORING? 

Veteran tutors are experienced tutors from previous years, who have gone through the tutor training already and wish to continue aiding the new recruits. As a veteran tutor, you don’t have to take part in the tutor training again. However be aware that there’s a limit on much credit you can earn from tutoring (max for two years of tutoring is 156 hours = 6 student credit).

 

WHAT IS INTERNATIONAL TUTORING?

 

International tutoring focuses on the exchange students who come to study in SeAMK. International tutors help the exchange students when arriving and starting their exchange life here in Seinäjoki. International tutors get their own personal tutorees, who the tutor guides through their exchange.

 

International tutors are there to help and guide. As an international tutor you get to know new people all over the world, get new experiences and build a multicultural atmosphere in SeAMK and Seinäjoki

SAMO IS LOOKING FOR AMAZING TUTORS FOR YEAR 2021!