SAMO HAKEE TAAS MAHTAVIA TUTOREITA VUODELLE 2021!

(In english below)

 

Tutorhaussa haetaan vertaistutoreita, monimuototutoreita ja kansainvälisyystutoreita. 

Kaikki tutoriksi haluavat hakevat samalla lomakkeella. Alla kerromme mitä eri tutorointimuodot tarkoittavat.

 

HAKUAIKA 9.11.-15.11.2020

HAKULOMAKE

Lomake aukeaa 9.11. kello 9:00.


 

MITÄ ON VERTAISTUTOROINTI?

 

Vertaistutoroinnilla tarkoitetaan ensisijaisesti aloittavien uusien opiskelijoiden ohjaamista, tukemista ja ryhmäyttämistä. Pääset siis olemaan ykkösten tukena ja turvana sekä suunnittelemaan heille kaikkea mahtavaa toimintaa.

 

SAMO on apunasi ja järjestää kevään ja syksyn aikana koulutuksia, joista saat hyvät eväät tutorointiin. Koulutukset ovat yhteisöllisiä, rentoja ja nauruntäyteisiä päiviä - asiaa unohtamatta.

 

Vertaistutorina sinulla on mahdollisuus toimia myös liikunta- tai digitutorina. Nämä valinnat voit tehdä hakulomakkeella.

 

Liikuntatutorit auttavat järjestelyissä SAMOn liikuntavuoroilla sekä turnauksissa. He myös opastavat uusia opiskelijoita löytämään Seinäjoen liikuntapalveluita.

 

Digitutorit auttavat opiskelijoita digitaalisen oppimisen työkalujen kanssa. Esimerkkeinä vaikkapa tenttiarvosanojen löytäminen Pepistä, tehtävien tekeminen Moodlessa tai pilvipalvelujen hyötykäyttö harjoitustehtävien tekemisessä.

 

Vertaistutoroinnnin piiriin kuuluu myös International Business (IB) ja Registered Nursing (RN) -tutkinto-ohjelmien tutorointi.

 

MITÄ ON  MONIMUOTOTUTOROINTI?

 

Monimuototutorointi keskittyy monimuotoryhmissä opiskelevien ohjaamiseen ja huomioi siihen liittyvät erityispiirteet. Monimuototuriksi voi hakea itsekin monimuotoryhmässä opiskeleva opiskelija miltä tahansa vuosikurssilta (ei siis tarvitse olla ensimmäisen vuosikurssin opiskelija). 

 

Monimuoto-opetuksena vuoden 2021 keväällä ja syksyllä alkavat seuraavat tutkinto-ohjelmat: agrologi, geronomi, sairaanhoitaja, sosionomi, insinööri (bio- ja elintarviketekniikka), insinööri (automaatiotekniikka), insinööri (konetekniikka), tradenomi (liiketalous) ja restonomi. 

Haemme nyt monimuototutoreita ensisijaisesti näihin tutkinto-ohjelmiin!

 

SAMO on apunasi ja järjestää kevään ja syksyn aikana koulutuksia, joista saat hyvät eväät tutorointiin. 

What we are searching for: peer tutors, multiform tutors and international tutors.

This year everyone applies using the same form. Next we will tell you about what different forms of peer tutoring mean.

 

APPLICATION TIME 9.11.-15.11.2020

APPLICATION FORM

Form opens 9.11. at 9:00

 

WHAT IS PEER TUTORING?

 

A peer tutors most important job is to guide and support first year students and also help them to get to know each other. You get to be there and help them guide through difficulties of starting a new school, and also arrange amazing after school events for them.

 

SAMO will be there for you the whole time and we will arrange training days during spring and fall, which will give you a ton of information for you to pass on.

 

Training days are communal, full of laughter and easygoing - without forgetting the information bomb which we all love so much. As a peer tutor you also have a possibility to be a sport and a digi tutor. These choices you can make later.

 

Sport tutors help organize SAMOs sportshifts and tournaments. They also help students to find different sport services that Seinäjoki has to offer.

 

Digi tutors help students with digital studying tools. For example finding grades from Peppi, how to find homework from Moodle or how to get most of OneDrive during studies.

 

Peer tutoring also includes tutoring IB (International Business) and RN (Registered Nursing) programs.

 

WHAT IS INTERNATIONAL TUTORING?

 

International tutoring focuses on the exchange students who come to study in SeAMK. International tutors help the exchange students when arriving and starting their exchange life here in Seinäjoki. International tutors get their own personal tutorees who they guide through their exchange.

 

International tutors are there to help and guide. When acting as an international tutor you get to know new people all over the world, get new experiences and build a multicultural atmosphere in SeAMK and Seinäjoki!

SAMO IS LOOKING FOR AMAZING TUTORS FOR YEAR 2021!

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00