top of page

HAE JÄSENEKSI YTHS:n VALTUUSKUNTAAN

KAUDELLE 2021-2022

YTHS_1280x720_FIN.png

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloittaa 1.1.2021 myös AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhoitopalvelujen tuottajana. Myös Seinäjoella avautuu vuodenvaihteessa oma YTHS-toimipiste. Lisätietoja YTHS:n toiminnasta ja palveluista: https://www.yths.fi/


Uudistuksen myötä AMK-opiskelijat saavat edustuksen YTHS:n valtuuskuntaan. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimeää valtuuskuntaan yhdeksän jäsentä, joista seitsemän jäsentä opiskelijakuntien esityksestä. SAMOKin liittokokouksessa hyväksytyn ohjesäännön mukaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on nimeämisvuorossa valtuuskunnan ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle 2021-2022.

HAKUPROSESSI:

 • SAMO esittää valtuuskuntaan yhtä (1) opiskelijajäsentä, ei varajäseniä

 • Hakukelpoisia ovat kaikki SeAMKin läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat

 • Toivomme hakijoilta sitoutumista tehtävään koko valtuuskunnan kaksivuotiskaudeksi

 • SAMOn edustajisto valitsee esitettävän opiskelijajäsenen syyskokouksessaan to 26.11.2020

 • Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimeää AMK-opiskelijajäsenet valtuuskuntaan opiskelijakuntien esityksestä

 • Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2021 ja jatkuu 31.12.2022 saakka

 • Tarjoamme tehtävään koulutusta jo toivomme hyvää yhteydenpitoa SAMOn kanssa valtuuskunnan toimintaan liittyvissä asioissa


HAKUOHJEET:

 • Lähetä ke 25.11.2020 klo 12.00 mennessä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteella: samo@seamk.fi (viestin otsikoksi ”HAKEMUS YTHS:n VALTUUSKUNTAAN”)

 • Kerro hakemuksessasi, miksi valtuuskunnan jäsenen tehtävä kiinnostaa sinua ja miksi olisit oikea henkilö edustamaan SeAMKin opiskelijoita

 • Koska nimeämisprosessin aikataulu on erittäin tiukka, emme järjestä ennakkohaastatteluja tai karsintaa, vaan kutsumme kaikki hakijat valinnasta päättävään edustajiston syyskokoukseen torstaina 26.11. klo 17

 

LISÄTIETOJA:
Jani Erkkonen

asiantuntija (edunvalvonta ja jäsenpalvelut)
045-312 0050

jani.erkkonen@seamk.fi

 

 

Valtuuskunnan tehtävät

YTHS:n valtuuskunta käsittelee vuosittain YTHS:n talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Valtuuskunta hyväksyy tarvittaessa esimerkiksi muutokset säätiön säännöissä.

 

Kokoukset

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa esitellään esimerkiksi säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

 

Ennen valtuuskunnan kokousta SAMOK järjestää opiskelijakuntien edustajille oman tapaamisen, jossa käydään yhdessä läpi kokouksen asialista ja ajankohtaisia kuulumisia.

 

Valtuuskunnan jäsenet

Valtuuskuntaan kuuluu 24-30 jäsentä. Jäseniä nimittävät seuraavat tahot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö. Lisäksi SAMOK ja opiskelijakunnat nimittävät valtuuskuntaan yhteensä 9 jäsentä, samoin SYL ja ylioppilaskunnat 9 jäsentä.

 

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

 • Valtuuskunta tekee YTHS:n merkittävimpiä päätöksiä ja siksi myös opiskelijoiden edustus on tärkeä

 • Valtuuskunta on loistava paikka perehtyä ison säätiön hallintoon ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan

 • Pääset edustamaan ammattikorkeakoulusi opiskelijoita ja tuomaan heidän äänensä esiin YTHS:n toiminnassa

 • Pääset perehtymään opiskeluterveydenhuoltoon ja terveyspolitiikkaan Suomessa

 

Palkkio ja matkakorvaukset

Valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksiin osallistumisesta. Osallistujille korvataan myös mahdolliset matkakustannukset kokouksista.

 

AMK-opiskelijoiden YTHS-verkosto

SAMOK perustaa vuonna 2021 AMK-opiskelijoiden YTHS-verkoston. Verkosto on suunnattu AMK-opiskelijoille, jotka toimivat opiskelijaedustajina YTHS:n toimielimissä. Verkostolla on säännöllisiä tapaamisia (pääosin etäyhteydellä) ja se osallistuu SAMOKin YTHS-linjausten valmisteluun. Verkoston kautta pääsee perehtymään tarkemmin YTHS:n toimintaan ja myös laajemmin terveyspolitiikkaan Suomessa. Verkosto tarjoaa myös vertaistukea YTHS-vaikuttamistyöhön.

bottom of page