top of page
ANSIOMERKKI

ANSIOMERKKI

SAMON TOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN ESITYKSET 28.10.2021 MENNESSÄ

SAMOlla on käytössään Merkkiohjesääntö, jossa määritellään opiskelijakunnan käytössä olevat tunnukset ja merkit ja toimintatapa SAMOn hyväksi toimineiden henkilöiden palkitsemiseksi.

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt SAMOn toimintaa.

Ansiomerkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti ja sen myöntämisestä päättää hallituksen esityksestä edustajisto.

Anomukseen tulee liittää saajan henkilötiedot, muut tarvittavat tiedot sekä lyhyt selostus tämän toiminnasta tai merkittävästä teosta SAMOn hyväksi. Ellei anomusta hyväksytä, siitä ei tehdä merkintöjä opiskelijakunnan asiakirjoihin.

 

PYYDÄMME TOIMITTAMAAN ANSIOMERKKIESITYKSET KE 11.11.2019 

MENNESSÄ joko kirjeitse osoitteella:

Opiskelijakunta SAMO
Hallitus
PL 412
60101 SEINÄJOKI

tai sähköpostitse osoitteella: jani.erkkonen[at]seamk.fi

Edustajisto päättää ansiomerkkien myöntämisestä syyskokouksessaan marraskuun lopulla.

Palkittavat julkistetaan ja merkit luovutetaan SAMO 25v-vuosijuhlissa Lakeus-salissa 27.11.2021

MERKKIOHJESÄÄNTÖ

bottom of page