top of page

Opiskelijayhdistykset

Opiskelijakunta SAMO tekee tiivistä yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toimivien opiskelijayhdistysten kanssa mm. koulutus- ja sosiaalipoliittisen edunvalvonnan, tutortoiminnan ja tapahtumien muodossa. Tässä yhdistyksellä tarkoitetaan sekä rekisteröityä yhdistystä että vapaamuotoisempaa jaostoa tai kerhoa.

 

Yhteistyöyhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat eivät saa olla Suomen lain, opiskelijakunnan sääntöjen, tai hyvien tapojen vastaisia. Yhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

 

SAMO järjestää opiskelijayhdistyksille vuosittain yhteisiä tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. SAMO voi tukea yhdistysten toimintaa myös taloudellisesti.

Opiskelijayhdistysten avustuksien hakeminen

bottom of page