top of page

Opiskelijayhdistykset

Opiskelijakunta SAMO tekee tiivistä yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toimivien opiskelijayhdistysten kanssa mm. koulutus- ja sosiaalipoliittisen edunvalvonnan, tutortoiminnan ja tapahtumien muodossa. Tässä yhdistyksellä tarkoitetaan sekä rekisteröityä yhdistystä että vapaamuotoisempaa jaostoa tai kerhoa.

 

Yhteistyöyhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat eivät saa olla Suomen lain, opiskelijakunnan sääntöjen, tai hyvien tapojen vastaisia. Yhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

sulka.jpeg

Sulka ry

Seinäjoen Tradenomiopiskelijoiden oma opiskelijayhdistys SULKA ry on ollut liiketalouden opiskelijoiden tukena jo vuodesta 1954! Nykyään järjestöömme kuuluvat myös SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat. 

SULKA ry edistää opiskelijoiden hyvinvointia osallistumalla tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaan sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. SULKA ry on yksi Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n lukuisista paikallisyhdistyksistä. Me toimimme yhdyssiteenä TROL:n ja opiskelijoiden välillä sekä haluamme tuoda kaikki TROL:iin kuulumisen edut opiskelijoiden tietoisuuden lisäksi myös käyttöön.

FACEBOOK: Seinäjoen Tradenomiopiskelijat - SULKA ry 

INSTAGRAM: @sulka_ry

VERKKOSIVUT: sulka.fi

SÄHKÖPOSTI: hallitus.sulka@seamk.fi

senior.jpeg

Senior ry

Seinäjoen Insinööriopiskelijat on vuonna 1993 perustettu Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijoiden oma opiskelijayhdistys sekä Insinööriliiton paikallisyhdistys. Meidän toimenkuvaamme kuuluu mm. opiskelijoiden edunvalvonta, insinöörikoulutuksen, -kulttuurin ja työelämävalmiuden kehittäminen yhteistyössä Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton kanssa. Jäsenenä saat käyttöösi kaikki insinööriliiton edut ja mahdollisuudet liittyä KOKO-työttömyyskassaan.

FACEBOOK: SenIOR ry - Seinäjoen insinööriopiskelijat 

INSTAGRAM: @senior_ry

VERKKOSIVUT: senior.insinoori.fi/

SÄHKÖPOSTI: senior.hallitus@seamk.fi

TEHO-eitaustaa (1).png

opiskelijajaosto teho

Opiskelijajaosto TEHO on terveysalan oma ainejärjestö, joka edistää sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kouluviihtyvyyttä. TEHOn kautta voit esimerkiksi antaa palautetta opiskeluun liittyvistä asioista. Toimintaan voi tulla mukaan koska tahansa, jäsenyys on ilmainen ja homma perustuu vapaaehtoisuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Kerromme mielellämme lisää ja otamme vastaan uusia vinkkejä opiskelijaviihtyvyyden parantamiseen. 

Toiminnassamme pääset mukaan opiskelijaelämään parhaimmillaan ja tutustut uusiin ihmisiin. Kauttamme saat myös yhteyden terveysalan tutoreihin, jotka ovat valmiina auttamaan opiskeluun liittyvissä asioissa. Nappaa meidät haltuun myös somessa!

FACEBOOK: Opiskelijajaosto TEHO

INSTAGRAM: @opiskelijajaostoteho

VERKKOSIVUT: https://opiskelijajaosto-teho.webnode.fi/

SÄHKÖPOSTI: OpiskelijajaostoTEHO@seamk.fi

imo.jpeg

IMo ry

SeAMKin agrologiopiskelijoiden oma opiskelijayhdistys, jonka toiminnasta vastaavat täysin opiskelijat. Yhdistyksen jäsenyys on ilmainen. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta, vastuujäsenistä sekä varajäsenistä.

IMO ry:n pääasiallisena tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia erityisesti urheilun ja verkostoitumisen merkeissä, sekä olla mukana opiskelijoiden edunvalvonnassa.

FACEBOOK: IMO ry

INSTAGRAM: @imo_ry

VERKKOSIVUT: imo.yhdistysavain.fi/

SÄHKÖPOSTI: imory@seamk.fi

sossu.png

Sossu ry

Seinäjoen AMK:n Sosiaalialan Opiskelijat – SOSSU ry on sosionomi- ja geronomiopiskelijoiden oma opiskelijayhdistys. SOSSU ry:n tarkoituksena on valvoa ja edistää SeAMKin sosiaalialan opiskelijoiden etuja, hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opintojen sujumista. SOSSU ry mm. kerää opiskelijoilta palautetta sosiaalialan koulutuksesta ja vie sitä eteenpäin, organisoi sosiaalialan tutor- ja kv-toimintaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia ympäri vuoden.

FACEBOOK: SOSSU ry

INSTAGRAM: @sossuryseamk

SÄHKÖPOSTI: SossuRY.SeAMK.Sosiaalijaterveysala@seamk.fi

35b4a270-24e9-4f15-82a7-723a5f71064e.png

Kutu ry

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kulttuurialan edistämisyhdistys Kutu ry on kulttuurituotannon opiskelijoiden yhdistys. Kutu ry:n tehtävänä on varmistaa, että jokainen kutu saa parhaan mahdollisen kokemuksen niin opinnoistaan kuin opiskelijaelämästä. Järjestämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia opiskelijoille, parannamme opiskelijahyvinvointia ja kehitämme koulutusta. Olemme jokaisen kutun asialla ja otamme mielellämme vastaan ideoita, ajatuksia ja auttavia käsiä.

FACEBOOK: Kutu ry

INSTAGRAM: @kutury

SÄHKÖPOSTI: kutu.hallitus@seamk.fi

ressa.jpeg

ressa ry

Restonomit Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa. ResSa ry on restonomiopiskelijoiden oma yhdistys, joka ajaa restonomien asioita eteenpäin ja auttaa silloin kun apua tarvitaan. ResSa ry järjestää myös opiskelijatoimintaa kouluajan ulkopuolelle ja on yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

FACEBOOK: ResSa ry

INSTAGRAM: @ressa.ry

SÄHKÖPOSTI: restonomitseamk@gmail.com

SAMO järjestää opiskelijayhdistyksille vuosittain yhteisiä tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. SAMO voi tukea yhdistysten toimintaa myös taloudellisesti.

Opiskelijayhdistysten avustuksien hakeminen

bottom of page