top of page
DSC02032 (3).JPG

Vasemmalta takaa: Tiina Uimarihuhta (tutorointi), Reeta Haaraniemi (edustajiston vpj),

Katja Järviö (edunvalvonta), Teemu Luukkanen (edustajiston pj), Laura Levä (tapahtumat),

Jesse Suvala (vpj), Anniina Valkeinen (pj) ja Pasi Linjamäki (liikunta)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

  • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

  • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

  • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

  • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

  • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

  • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

bottom of page