Vasemmalta oikealta: Jaakko Viljanen (markkinointi ja edunvalvonta), Esa Rajala (tutorointi), Paavo Rautiainen (puheenjohtaja),

Hanna Hietala (varapuheenjohtaja), Jesse Suvala ja Terhi Jokela (kansainvälisyys).

HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenille maksetaan pientä kokouspalkkiota ja hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUu:

  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

  • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

  • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

  • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

  • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

  • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta

  • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten

sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00