Tiedotusjuttuja (1).png

Vasemmalta oikealta: Jaakko Viljanen (vpj), Kristian Salo-Tuisku (liikunta), Anniina Valkeinen (tutorointi), Oana Mateiciuc (kansainvälisyys),

Esa Rajala (pj), Elsa Keskikiikonen (hyvinvointi), Laura Levä (tapahtumat) ja Artturi Oksanen (edunvalvonta)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

  • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

  • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

  • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

  • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

  • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

  • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.