top of page
hallitus.jpg

Vasemmalta takaa: Jesse Suvala (hallituksen vpj), Tiina Mäki-Jouppila (tutorointi), Reeta Haaraniemi (edustajiston vpj), Anniina Valkeinen (hallituksen pj), Kaisa Ollila (hyvinvointi), Antti Syrjä (kansainvälisyys), Laura Levä (tapahtumat), Teemu Luukkanen (edustajiston pj)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

  • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

  • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

  • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

  • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

  • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

  • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii sääntöjen mukaisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

bottom of page