hallituskuva.jpg

Vasemmalta oikealta: Emma Kivikangas / puheejohtaja, Jesse Suvala / liikunta, Laura Levä / tapahtumat, Emmi-Kaisa Paulamäki / vrapuheenjohtaja & markkinointi, Terhi Jokela / kansainvälisyys ja Esa Rajala / tutoroitni. Kuvasta puuttuu Jaakko Viljanen / edunvalvonta)

HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenille maksetaan pientä kokouspalkkiota ja hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUu:

  • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

  • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

  • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

  • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

  • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

  • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta

  • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten

sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri.