top of page
hallitus.jpg

Vasemmalta takaa: Jesse Suvala (hallituksen vpj), Tiina Mäki-Jouppila (tutorointi), Reeta Haaraniemi (edustajiston vpj), Anniina Valkeinen (hallituksen pj), Kaisa Ollila (hyvinvointi), Antti Syrjä (kansainvälisyys), Laura Levä (tapahtumat), Teemu Luukkanen (edustajiston pj)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

 • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

 • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

 • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

 • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

 • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

EDUSTAJISTO

20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄVIIN KUULUVAT

 • Valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

 • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus.

 • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

 • Hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio.

 • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset.

 • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin.

 • Määrätä jäsenmaksun suuruus.

IMG_7429.jpg

SAMON

TYÖNTEKIJÄT

IMG_2458.jpg

JANI

ERKKONEN

Vt. toiminnanjohtaja

Executive Director

jani.erkkonen[at]seamk.fi

040 546 1777

markus.jpg

Markus
Soini

Vt. toimitusjohtaja (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)

Interim CEO (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)
markus.soini[at]seamk.fi

ronja.jpg

Ronja kantola

Viestinnän, tutoroinnin ja jäsenpalvelun asiantuntija

Expert of Tutoring and Communications

ronja.kantola[at]seamk.fi

044 491 6377
IMG_3104.jpg

Anni
Risku

Tapahtuma- ja palvelukoordinaattori

Service coordinator

anni.risku1[at]seamk.fi

045 693 9828

bottom of page