Tiedotusjuttuja (1).png

Vasemmalta oikealta: Jaakko Viljanen (vpj), Kristian Salo-Tuisku (liikunta), Anniina Valkeinen (tutorointi), Oana Mateiciuc (kansainvälisyys),

Esa Rajala (pj), Elsa Keskikiikonen (hyvinvointi), Laura Levä (tapahtumat) ja Artturi Oksanen (edunvalvonta)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

 • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

 • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

 • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

 • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

 • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

EDUSTAJISTO

20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄVIIN KUULUVAT

 • Valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

 • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus.

 • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

 • Hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio.

 • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset.

 • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin.

 • Määrätä jäsenmaksun suuruus.

Tiedotusjuttuja (1).png

SAMON

TYÖNTEKIJÄT

IMG_0998.jpg

JANI

ERKKONEN

Vt. toiminnanjohtaja

Executive Director

jani.erkkonen[at]seamk.fi

040 546 1777

Shared from Lightroom mobile (5).jpg

Markus
Soini

Asiantuntija

(viestintä, tutorointi ja jäsenpalvelut)

Expert

(communications, tutoring)
markus.soini[at]seamk.fi

IMG_1001.jpg

Henni
Välimaa

Toimitusjohtaja (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)

CEO (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)

henni.valimaa[at]seamk.fi

045 105 6396

IMG_1016.jpg

Eveliina
Koskela

Hankekoordinaattori

Project Coordinator
(SAMOn ja JAMKOn yhteinen OHKE-hanke)

eveliina.koskela[at]seamk.fi

044 491 6377
Shared from Lightroom mobile (4).jpg

Anni
Risku

Tapahtuma- ja palvelukoordinaattori

Service coordinator

anni.risku1[at]seamk.fi

045 693 9828

Helena Haatainen

HELENA HAATAINEN

Asiantuntija

(tutorointi ja viestintä)

Expert

(Tutoring and Communications)

Vanhempainvapaalla

helena.haatainen[at]seamk.fi

045 143 2144