Takarivi: Mirka Rauta (Markkinointi), Katriina Leikas (Liikunta), Salla Kaukola (Tutorointi), Natalia Rask (Kansainvälisyys),
Jenna Minkkinen (Tapahtumat), Topi Uusi-Seppä (Edunvalvonta),

Eturivi: Paavo Rautiainen (Puhjeenjohtaja) Minttu Lähteenmäki (varapuheenjohtaja), Eric Amanor (Edustajiston varapuheenjohtaja)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenille maksetaan pientä kokouspalkkiota ja hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

 • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

 • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

 • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

 • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta

 • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten

sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri.

EDUSTAJISTO

20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄVIIN KUULUVAT

 • Valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

 • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus

 • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

 • Hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio

 • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset

 • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin

 • Määrätä jäsenmaksun suuruus

SAMON

TYÖNTEKIJÄT

Toiminnanjohtaja

Executive Director

kimmo.niemi[a]seamk.fi  
040 546 1777

Kimmo Niemi

Asiantuntija, Tutorointi ja viestintä

Expert, Tutoring and Communications

helena.haatainen[a]seamk.fi

045 1432 144

Helena Haatainen

Asiantuntija, edunvalvonta ja jäsenpalvelut

Expert, trusteeship and member service  

jani.erkkonen[a]seamk.fi
045 312 0050

Jani Erkkonen

Liikuntasihteeri

Sports secretary

 

 

liisa.reinola[a]seamk.fi

045 693 9828

Liisa Reinola

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00