top of page
DSC02032 (3).JPG

Vasemmalta takaa: Tiina Uimarihuhta (tutorointi), Reeta Haaraniemi (edustajiston vpj),

Katja Järviö (edunvalvonta), Teemu Luukkanen (edustajiston pj), Laura Levä (tapahtumat),

Jesse Suvala (vpj), Anniina Valkeinen (pj) ja Pasi Linjamäki (liikunta)

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

 • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

 • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

 • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

 • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta.

 • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja.

EDUSTAJISTO

20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄVIIN KUULUVAT

 • Valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet.

 • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus.

 • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.

 • Hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio.

 • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset.

 • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin.

 • Määrätä jäsenmaksun suuruus.

edustajisto.jpeg

SAMON

TYÖNTEKIJÄT

IMG_6447.jpg

JANI

ERKKONEN

Vt. toiminnanjohtaja

Executive Director

jani.erkkonen[at]seamk.fi

040 546 1777

IMG_6431.jpg

Markus
Soini

Vt. toimitusjohtaja (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)

Interim CEO (Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy)
markus.soini[at]seamk.fi

Helena Haatainen

HELENA HAATAINEN

Asiantuntija

(tutorointi ja viestintä)

Expert

(Tutoring and Communications)

Opintovapaalla

helena.haatainen[at]seamk.fi

045 143 2144
IMG_7446.jpg

Ronja kantola

Viestinnän, tutoroinnin ja jäsenpalvelun asiantuntija

Expert of Tutoring and Communications

ronja.kantola[at]seamk.fi

044 491 6377
IMG_6519.jpg

Anni
Risku

Tapahtuma- ja palvelukoordinaattori

Service coordinator

anni.risku1[at]seamk.fi

045 693 9828

bottom of page