KANSAINVÄLISYYS

(c) Tim Bensberg

Kansainvälisyysvastaava huolehtii, että Seinäjoen ammattikorkeakouluun saapuvilla ulkomaisilla vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman pehmeä laskeutuminen Seinäjoelle.

 

Hän osallistuu yhdessä kansainvälisyystutoreiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamiseen mm. järjestämällä erilaista ohjelmaa esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin. 

SAMOn tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa. 

Kansainvälisyysvastaava

TERHI JOKELA

kv.samo@seamk.fi

edunvalvonta

SAMOn edunvalvonnan tehtävänä on edistää koulun ja opetuksen toimintaa sekä toimia opiskelijoiden äänenä muutoksia suunniteltaessa. 

 

Edunvalvonta  

huolehtii myös opiskelijoiden hyvinvoinnista, johon kuuluu mm. terveydenhuolto ja asuminen. 

 

SAMOn edunvalvonta järjestää myös muun muassa vuosittaisen verenluovutuskampanjan. 

edunvalvonta

JAAKKO VILJANEN

edunvalvonta.samo@seamk.fi

tapahtumat

Tapahtumavastaava suunnittelee, kehittää ja koordinoi SAMOn järjestämiä tapahtumia yhdessä muun hallituksen ja SAKUjen eli SAMOn kulttuurityöryhmän kanssa.

Tapahtumia on laidasta laitaan (Wappu, Lukuvuoden Avajaiset, Hengailuillat, Hyvinvointiviikko, Verenluovutus ym.), joten jokaiselle SAMOn jäsenelle on varmasti jotakin mieluista toimintaa tarjolla. Ja mikäli ei ole niin lisää kehitellään! 

Tapahtumavastaava SEKTORIA HOITAA VÄLIAIKAINEN JOHANNA HAKALA, EDUSTAJISTON PJ

kulttuuri.samo@seamk.fi

LIIKUNTA

Liikuntavastaavan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää SAMOn liikuntapalveluita yhdessä liikuntasihteerin ja kouluttamiensa liikuntatutoreiden kanssa.

 

Tärkeimpiä liikuntapalveluita ovat viikoittaiset vakivuorot, lajikokeilut ja turnaukset. Liikuntavastaava ideoi tarvittaessa myös muuta liikunnallista ohjelmaa.  

Lisätietoja liikunnasta ja paljon muuta ajankohtaista löydät Liikunta -sivulta, sekä SAMOn facebook liikuntaryhmästä 
SAMO SPORTS-SAMO LIIKUNTA. 

Liikuntavastaava

JESSE SUVALA

liikunta.samo@seamk.fi

MARKKINOINTI

Markkinointivastaavan hommiin kuuluu viestintä SAMOsta ja sen tapahtumista SAMOn jäsenille somessa sekä julisteiden ja mainosten muodossa.  

Markkinointivastaavan apuna toimii SAVI-tiimi (SAMOn viestintätiimi), jotka tekevät SAMOlle markkinointimateriaaleja.

 

Markkinointivastaavan tehtävänä on ns. pitää viestintälangat käsissään. 

Markkinointivastaava

JAAKKO VILJANEN

viestinta.samo@seamk.fi

TUTOROINTI

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor auttaa, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa koko opiskelun alkutaipaleenajan. Tutorin puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissakin opiskelua tai elämään koskevissa asioissa.  

Tutortoimintaa on kahdessa eri muodossa: vertaistutor ja kv-tutor. Sen lisäksi kyseiset tutorit voivat erikoistua myös liikunta- tai digitutoriksi. 

Tutorvastaava vastaa tutortoiminnan organisoinnista Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

 

Tutorvastaavan tehtävä on järjestää tuleville tutoreille koulutukset ja valvoa yhdessä yhdistysten tutorvastaavien kanssa, että tutorointi toteutuu. 

Tutorvastaava

ESA RAJALA
tutor.samo@seamk.fi

PUHEENJOHTAJISTO

Puheenjohtajan tehtävänä on valvoa hallituksen ja työntekijöiden toimintaa. Puheenjohtaja tukee hallituksen jäseniä heidän tehtävissään ja edustaa SAMOn näkemyksiä Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisäisessä sekä ulkoisessa toiminnassa. 

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä, eli sijaistaa puheenjohtajaa, mikäli tämä on estynyt. Varapuheenjohtaja toimii myös SAMOn edustustehtävissä ja vastaa SAMOn yhteistyöstä muun muassa yhdistysten ja jaostojen kanssa. Varapuheenjohtaja vastaa myös SAMOn hallituksen virkistystoiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä. 

PUHEENJOHTAJA

PAAVO RAUTIAINEN

pj.samo@seamk.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

HANNA HIETALA

vpj.samo@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00