KANSAINVÄLISYYS

(c) Tim Bensberg

Kansainvälisyysvastaava huolehtii, että Seinäjoen ammattikorkeakouluun saapuvilla ulkomaisilla vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman pehmeä laskeutuminen Seinäjoelle.

 

Hän osallistuu yhdessä kansainvälisyystutoreiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamiseen mm. järjestämällä erilaista ohjelmaa esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin. 

SAMOn tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa. 

Kansainvälisyysvastaava

Oana Mateiciuc

kv.samo[at]seamk.fi

Henkilö huskyajelulla
11_edited.jpg
Henkilö megafonin kanssa
16_edited.jpg

edunvalvonta

SAMOn edunvalvonnan tehtävänä on edistää koulun ja opetuksen toimintaa sekä toimia opiskelijoiden äänenä muutoksia suunniteltaessa. 

 

Edunvalvonta huolehtii myös opiskelijoiden hyvinvoinnista, johon kuuluu mm. terveydenhuolto ja asuminen. 

edunvalvonta

Artturi Oksanen

edunvalvonta.samo[at]seamk.fi

tapahtumat

Tapahtumavastaava suunnittelee, kehittää ja koordinoi SAMOn järjestämiä tapahtumia yhdessä muun hallituksen ja SAKUjen eli SAMOn kulttuurityöryhmän kanssa.

Tapahtumia on laidasta laitaan (Wappu, Lukuvuoden Avajaiset, Hengailuillat, Hyvinvointiviikko, Verenluovutus ym.), joten jokaiselle SAMOn jäsenelle on varmasti jotakin mieluista toimintaa tarjolla. Ja mikäli ei ole niin lisää kehitellään! 

Tapahtumavastaava 

LAURA LEVÄ

tapahtumat.samo[at]seamk.fi

Opiskelijoita vappumarssilla
22_edited.jpg
Henkilöitä pelaamassa lentopalloa
13_edited.jpg

LIIKUNTA

Liikuntavastaavan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää SAMOn liikuntapalveluita yhdessä kouluttamiensa liikuntatutoreiden kanssa.

 

Tärkeimpiä liikuntapalveluita ovat viikoittaiset vakivuorot, lajikokeilut ja turnaukset. Liikuntavastaava ideoi tarvittaessa myös muuta liikunnallista ohjelmaa.  

Lisätietoja liikunnasta ja paljon muuta ajankohtaista löydät Liikunta -sivulta, sekä SAMOn facebook liikuntaryhmästä 
SAMO SPORTS-SAMO LIIKUNTA. 

Liikuntavastaava

Kristian Salo-Tuisku

liikunta.samo[at]seamk.fi

HYVINVOINTI

SAMOn hyvinvointivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä SAMOn tapahtumavastaavan, liikuntavastaavan ja tutorvastaavan kanssa. Hyvinvointivastaava järjestää hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, toimii liikuntavastaavan apukätenä ja osallistuu tutoreiden koulutukseen tarpeen mukaan. Hyvinvointivastaava pitää myös silmällä SAMOn hallituksen ja työntekijöiden hyvinvointia, järjestäen heille yhteistä tekemistä.

Hyvinvointi on uusi sektori vuodelle2022, joten sektorin vastaavana pääset toteuttamaan ja luomaan uutta suuntaa opiskelijoiden hyvinvoinnille!

Hyvinvointivastaava

Elsa Keskikiikonen

hyvinvointi.samo[at]seamk.fi

SAM_7508.jpg
12_edited.jpg
Tutoreita koulutuksessa
10_edited.jpg

TUTOROINTI

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor auttaa, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa koko opiskelun alkutaipaleenajan. Tutorin puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissakin opiskelua tai elämään koskevissa asioissa.  

Tutortoimintaa on kahdessa eri muodossa: vertaistutor ja kv-tutor. Sen lisäksi kyseiset tutorit voivat erikoistua myös liikunta- tai digitutoriksi. 

Tutorvastaava vastaa tutortoiminnan organisoinnista Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

 

Tutorvastaavan tehtävä on järjestää tuleville tutoreille koulutukset ja valvoa yhdessä yhdistysten tutorvastaavien kanssa, että tutorointi toteutuu. 

Tutorvastaava

Anniina Valkeinen
tutor.samo
[at]seamk.fi

PUHEENJOHTAJISTO

Puheenjohtajan tehtävä on tukea ja valvoa hallituksen sekä toimihenkilöiden toimintaa ja tukea heitä tehtävissään. Puheenjohtaja edustaa ja tuo esille SAMOn näkemyksiä SeAMKn sisäisessä toiminnassa sekä lisäksi kaikessa muussa toiminnassa. Puheenjohtaja toimii esimerkkinä ja on aktiivisesti läsnä ja osallistuu SAMOn jokapäiväiseen toimintaan.

Varapuheenjohtajan tehtävä on auttaa puheenjohtajaa aina, kun hän apua tarvitsee. Varapuheenjohtaja edustaa SAMOa muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja toimii SAMOn nimittämänä jäsenenä YTHSn alueellisessa johtokunnassa. Varapuheenjohtaja kokonaiskoordinoi markkinointia ja viestintää, joihin lukeutuu esimerkiksi mahdolliset jäsenetujen päivittämiset. 

PUHEENJOHTAJA

Esa Rajala

pj.samo[at]seamk.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Jaakko Viljanen

vpj.samo[at]seamk.fi

9_edited.jpg
14_edited.jpg