KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyyssektori SAMOssa koostuu pitkälti tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden sopeuttamisesta ammattikorkeakoulun arkeen. Kansainvälisillä opiskelijoilla kysymyksiä herää niin opiskelusta, asumisesta, terveydenhuollosta, kuin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksistakin. SAMOn tehtävänä on auttaa löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

SAMO toimii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana niin koulutus- kuin sosiaalipoliittisissakin asioissa.

SAMO järjestää ja kehittää tapahtumia ja reissuja kansainvälisille opiskelijoille, esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin.

SAMOn tavoitteena onkin, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa. 

Kansainvälisyysvastaava

Natalia rask

kv.samo@seamk.fi

(c) Tim Bensberg

edunvalvonta

Edunvalvontasektori huolehtii opiskelijoiden koulutukseen ja sosiaalipolittiisiin liittyvistä asioista. Näitä ovat mm. koulutuksen sisältö, koulutuksen laatu, työharjoittelut, tutkintorakenteet sekä koulutusta tukevat asiat, kuten ammattikorkeakoulujärjestelmä.

Asumiseen, terveydenhuoltoon ja opiskelijan toimeentuloon kuuluvat asiat.

edunvalvonta

topi uusi-seppä

edunvalvonta.samo@seamk.fi

tapahtumat

Opiskelijoiden vapaa-ajan täytyy tapahtua laadukkaasti, sillä se on vastapaino koulukirjoille, tenteille ja tehtäville. Opiskelijakunta SAMO järjestää ympäri vuoden ja erilaisia tapahtumia SeAMK:n opiskelijoille liikunnasta, hengailuihin, yöelämään asti.

SAMOn kulttuurityöryhmä SAKUt järjestää erilaisia tapahtumiaympäri vuoden!

Tapahtumavastaava

Jenna Minkkinen

kulttuuri.samo@seamk.fi

LIIKUNTA

Opintojen vastapainoksi SAMO järjestää jäsenilleen runsaasti liikuntatoimintaa.

Toimintaan kuuluu viikottaiset liikuntavuorot sekä vuoden aikana järjestettävät turnaukset. 

Lisätietoja liikunnasta ja paljon muuta ajankohtaista löydät Liikunta -sivulta, sekä SAMOn facebook liikuntaryhmästä
SAMO SPORTS-SAMO LIIKUNTA.


Kaikki siis liikkumaan!
 

Liikuntavastaava

katriina leikas

liikunta.samo@seamk.fi

MARKKINOINTI

Markkinointisektori on vastuussa SAMOn  jäsenyyden ja tapahtumien markkinoinnista.

Markkinointivastaava

Mirka Rauta

viestinta.samo@seamk.fi

TUTOROINTI

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor auttaa, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa koko opiskelun alkutaipaleenajan. Tutorin puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissakin opiskelua tai elämään koskevissa asioissa.

Tutortoimintaa on kahdessa eri muodossa: vertaistutor ja kv-tutor. Sen lisäksi kyseiset tutorit voivat erikoistua myös liikunta- tai digitutoriksi.
 

SAMOn tutorvastaava on vastuussa koko tutortoiminnan organisoinnista ja valvomisesta SeAMKissa.

Tutorvastaava

Salla Kaukola
tutor.samo@seamk.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00