top of page

samon edustajistovaalit
ELECTION FOR SAMO’S COUNCIL OF REPRESENTATIVES

Bannereita_nettisivuille(3).png

Päivitetty 9.11.2022

Vaalitulokset

results of the election

 

Vaaleissa valittiin SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2023. Äänioikeutettuja olivat kaikki jäsenmaksun maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 3408.

Edustajistoon pyrki yhteensä 27 ehdokasta, jotka edustivat neljää vaalilistaa. Lisäksi oli yksi vaalilistoille kuulumaton ehdokas. Ääniä annettiin yhteensä 702 ja äänestysprosentiksi muodostui 20,6 %. Äänestys suoritettiin sähköisesti.

 

PAIKKAJAKO EDUSTAJISTO 2023

Ota minut 8 paikkaa
Tekniikan tekijät 7 paikkaa

KULTTI 3 paikkaa

SosTer 1 paikka

Vaalilistoille kuulumattomat 1 paikka

 

Yhteensä: 20 paikkaa

In the election, 20 candidates were chosen as the new SAMOs Council of Representatives for the year 2023. Every member of SAMO listed as an attending student and with active membership had right to vote in the election. There were 3408 in total.

There were 27 nominees in total and they presented four different election lists. There were also one nominee who was not on a list. Totally 702 votes were given and voting activity was 20,6 %. Election was concluded fully electrically.

 

ELECTION LIST PLACEMENT 2022

Ota minut 8 seats
Tekniikan tekijät 7 seats

KULTTI 3 seats

SosTer 1 seat

Members not on an election list 1 seat

Total: 20 seats

Edarivaalit2023_banner (2050 x 1200 px).png

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2023

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaaleissa äänestään täysin sähköisesti.

 • Sähköinen äänestys järjestetään 31.10. – 9.11.2022. Äänestys avautuu maanantaina 31.10. klo 12:00 ja sulkeutuu keskiviikkona 9.11. klo 15:00. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Varsinainen opiskelijakuntien valtakunnallinen ”vaalipäivä” on keskiviikko 9.11.2022.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2022-2023 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu alkaa perjantaina 23.9. kello 9:00 ja päättyy perjantaina 7.10. klo 12.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaaliliiton perustamisasiakirjat) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla osoitteesta: Edustajistovaalit 2023 lomakkeet

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä SeAMK kampusten ilmoitustauluilla sekä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2022-2023 tai syyslukukauden 2022 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla sähköisenä.

 • Vaaleja koskeva ohjeistus on nähtävillä SAMOn toimistolla ja nettisivuilla.

20 new council members for year 2023 will be elected

 • The council election is carried out as electrical internet voting.

 • Electrical voting is open between Monday 31st October at 12PM and Wednesday 9th November at 3PM. Every SAMO member gets personal voting codes and instructions into his/her [at]seamk.fi -email before the voting starts.

 • Every SAMO member can enroll in as a candidate and vote in the election.

 • You can enroll for the election within Friday 23th September 9AM and Friday 7th October 12PM.

 • Information about the election will be sent via email to all SAMO members

 • For more information ask your tutors, visit SAMO office or check www.samo.fiKESKUSVAALILAUTAKUNTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – SAMO

bottom of page