top of page

SAMO HAKEE OPISKELIJAJÄSENIÄ

Blue Marketing Start-up Business Faceboo

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO avaa haettavaksi opiskelijajäsenen paikat

 

SeAMKin YKSIKÖIDEN JOHTORYHMIIN

-Valitaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen jokaiseen SeAMKin neljän koulutus-/tulosyksikön johtoryhmään:

  • SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  • SeAMK Ruoka

  • SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  • SeAMK Tekniikka

-Yhteensä valitaan siis neljä (4) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

-Opiskelijajäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun asti

-Vaalikelpoisia ovat kaikki kyseisen yksikön tutkinto-ohjelmissa opiskelevat SeAMKin tutkinto-opiskelijat

-Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida yksikön opetuksen ja TKI-toiminnan toteuttamista, tavoitteiden saavuttamista, strategian toimeenpanoa, laadunhallintaa ja kehittämistä sekä käsitellä näihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä

HAKEMUKSET 8.2. KLO 12 MENNESSÄ (HUOM! HAKUAIKAA ON JATKETTU!)

Johtoryhmän opiskelijajäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Lähetä hakemuksesi ja yhteystietosi ma 8.2.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella samo@seamk.fi tai toimita hakemus henkilökohtaisesti tai postitse SAMOn toimistolle (Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”Hakemus yksikön johtoryhmään”.

SAMOn hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja kutsuu hakijoita tarvittaessa haastatteluun. Hallitus päättää esityksestään edustajistolle ma 8.2.

 

Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan SAMOn hallintosääntöä (luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

LISÄTIETOJA:

 

Jani Erkkonen, asiantuntija (edunvalvonta ja jäsenpalvelut)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoella 18.1.2021

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

 

SAMO IS SEEKING STUDENT REPRESENTATIVES

 

Student Union SAMO opens a search for student member positions in

EXECUTIVE BOARDS OF SeAMK FACULTIES

-One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected in executive board of every SeAMK faculty:

  • School of Business and Culture

  • School of Food and Agriculture

  • School of Health Care and Social Work

  • School of Technology

-Altogether four (4) actual student members and four (4) deputy members will be elected

-Term of student members lasts until the end of ongoing year 2021

-Every degree student studying in a degree program of certain faculty is eligible to apply for executive board of faculty in question

-Executive board coordinates the teaching and RDI-processes, execution of strategy and quality control within a faculty

 

APPLY BY 8th FEBRUARY AT 12AM (NOTE! WE HAVE EXTENDED THE SEARCH!)

The student member posts in executive boards can be applied with a free-formed application.
Send your application with your contact information by Monday 8th February at 12.00 by email samo@seamk.fi or deliver it personally or via post to SAMO office (Opiskelijakunta SAMO, Kampusranta 11 / Frami F, 1. krs, PL 412, 60101 Seinäjoki).

Headline your message or mark your envelope with ”Application for executive board”.

SAMO board will process the applications and interview applicants if necessary. Board will decide about its propositions for SAMOs council on Monday 8th February.

 

The applying- and electing process will be carried out according to SAMO´s Administrative regulation (SAMOn hallintosääntö, luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

MORE INFORMATION:

 

Jani Erkkonen, Expert (Trusteeship and Members Services)

045-312 0050 / jani.erkkonen@seamk.fi

 

Kimmo Niemi, Executive Director

040-546 1777 / kimmo.niemi@seamk.fi

 

Seinäjoki 18.1.2021

 

BOARD

Student Union of Seinäjoki University of Applied Sciences

bottom of page