top of page
Kopio Bannereita_nettisivuille (3).png

OPISKELIJAJÄSEN SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

 

Valitaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen yksi (1) varsinainen opiskelijajäsen.

Opiskelijajäsenen kaksivuotinen toimikausi kestää kevääseen 2025 saakka.

Valinnan tekee SAMOn edustajisto ja opiskelijajäsenen nimeää SeAMK Oy:n yhtiökokous.

 

Ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluu AMK-lain (932/2014) 19§ mukaan osakkeenomistajien nimeämien jäsenten lisäksi yksi opiskelijajäsen ja yksi henkilökuntaa edustava jäsen.

 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää yhtiön strategiasta, strategisista toimenpiteistä ja muista toiminnallisista linjauksista. SeAMKin hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Esittelijöinä toimivat rehtori, vararehtori ja hallintojohtaja.

 

Hakeminen opiskelijajäseneksi:

 

 • Hakukelpoisia ovat kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat läsnä olevaksi ilmoittautuneet päätoimiset opiskelijat.

 • Toivomme, että hakija pystyy sitoutumaan tehtävään koko kaksivuotiskaudeksi.

 • Opiskelijajäsenen tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija esittelee itsensä ja perustelee kiinnostuksensa tehtävään.

 • Lähetä hakemuksesi ja yhteystietosi 14.4.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella samo@seamk.fi tai toimita hakemus määräaikaan mennessä SAMOn toimistolle.

 • Viestin otsikoksi tai kuoreen merkintä ”Hakemus SeAMKin hallituksen opiskelijajäseneksi”.

 • SAMOn edustajisto valitsee SeAMK Oy:n yhtiökokoukselle esitettävän opiskelijajäsenen ja yhtiökokous nimeää opiskelijajäsenen hallitukseen.

 • Valitun opiskelijajäsenen toimikausi alkaa heti kun yhtiökokous on hänet nimennyt.

 • Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan SAMOn hallintosääntöä (luku 8. Opiskelijaedustajien valinta). Kyseinen hallintosääntöote on nähtävissä SAMOn nettisivuilla ja SAMOn toimistolla.

Lisätietoja valintaprosessista ja SeAMKin hallituksen toiminnasta:

 

Jani Erkkonen

SAMOn toiminnanjohtaja

040-546 1777

jani.erkkonen@seamk.fi

Reeta Haaraniemi

SeAMKin hallituksen opiskelijajäsen 2022-2023

reeta.haaraniemi@seamk.fi

Seinäjoella 24.3.2023

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

PL 412, 60101 SEINÄJOKI

 

STUDENT MEMBER INTO SEAMK BOARD

 

One (1) student member will be elected into the board of Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

The two-year term of the student member will last until Spring 2025.

Student member will be elected by SAMO council and nominated by general meeting of SeAMK Oy

 

According to the UAS Law (AMK-laki) (932/2014) 19§ the board of University of Applied Sciences consists of members nominated by stockowners plus one student member and one member representing the staff.

 

The board of Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy decides on company´s strategy, strategic measures and operational allignment. There are nine members in SeAMK board.

 

Applying the student member position:

 

 • Every full-time student of SeAMK is eligible to apply for the post.

 • We wish that the applicant can engage for the full two-year period in the post.

 • The student member post can be applied with a free-formed application, where the student introduces her-/himself and tells about her/his interests on the post.

 • Send your application and your contact information by 14.4.2023 klo 15.00 by email into address samo@seamk.fi or bring your application into SAMO office before the deadline.

 • Headline your message or the envelope with ”Application for SeAMK board”.

 • SAMOn council will elect the new student member. The general meeting of SeAMK Oy will nominate new student member.

 • The term of new student member begins after the nomination.

 • The applying- and electing process will be carried out according to SAMO´s Administrative Regulation (SAMOn Hallintosääntö, luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

More information about the electing process and the operation of SeAMK board:

 

Jani Erkkonen

Executive Director of SAMO

040-546 1777

jani.erkkonen@seamk.fi

Reeta Haaraniemi

Student member in SeAMK board 2022-2023

reeta.haaraniemi@seamk.fi

 

 

Seinäjoki 24.3.2023

 

BOARD

Student Union of Seinäjoki University of Applied Sciences - SAMO

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

PL 412, 60101 SEINÄJOKI

bottom of page