Panda Photo Facebook Cover (2).png

OPISKELIJAJÄSEN SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEEN

 

Valitaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen yksi (1) varsinainen opiskelijajäsen.

Opiskelijajäsenen kaksivuotinen toimikausi kestää kevääseen 2023 saakka.

Valinnan tekee SAMOn edustajisto ja opiskelijajäsenen nimeää SeAMK Oy:n yhtiökokous.

 

Ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluu AMK-lain (932/2014) 19§ mukaan osakkeenomistajien nimeämien jäsenten lisäksi yksi opiskelijajäsen ja yksi henkilökuntaa edustava jäsen.

 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää yhtiön strategiasta, strategisista toimenpiteistä ja muista toiminnallisista linjauksista. SeAMKin hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Esittelijöinä toimivat rehtori, vararehtori ja hallintojohtaja.

 

Hakeminen opiskelijajäseneksi:

 

 • Hakukelpoisia ovat kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat läsnä olevaksi ilmoittautuneet päätoimiset opiskelijat.

 • Toivomme, että hakija pystyy sitoutumaan tehtävään koko kaksivuotiskaudeksi.

 • Opiskelijajäsenen tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija esittelee itsensä ja perustelee kiinnostuksensa tehtävään.

 • Lähetä hakemuksesi ja yhteystietosi 15.4.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella samo@seamk.fi tai toimita hakemus määräaikaan mennessä SAMOn toimistolle.

 • Viestin otsikoksi tai kuoreen merkintä ”Hakemus SeAMKin hallituksen opiskelijajäseneksi”.

 • SAMOn edustajisto valitsee kevätkokouksessaan 4.5.2021 SeAMK Oy:n yhtiökokoukselle esitettävän opiskelijajäsenen. Yhtiökokous nimeää opiskelijajäsenen 19.5.2021.

 • Valitun opiskelijajäsenen toimikausi alkaa heti kun yhtiökokous on hänet nimennyt.

 • Haku- ja valintaprosessissa noudatetaan SAMOn hallintosääntöä (luku 8. Opiskelijaedustajien valinta). Kyseinen hallintosääntöote on nähtävissä SAMOn nettisivuilla ja SAMOn toimistolla.

Lisätietoja valintaprosessista ja SeAMKin hallituksen toiminnasta:

 

Kimmo Niemi

SAMOn toiminnanjohtaja

040-546 1777

kimmo.niemi@seamk.fi

Topi Uusi-Seppä

SeAMKin hallituksen opiskelijajäsen 2019-2021

topi.uusi-seppa@seamk.fi

Seinäjoella 29.3.2021

 

HALLITUS

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

PL 412, 60101 SEINÄJOKI

 

STUDENT MEMBER INTO SEAMK BOARD

 

One (1) student member will be elected into the board of Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

The two-year term of the student member will last until Spring 2023.

Student member will be elected by SAMO council and nominated by general meeting of SeAMK Oy

 

According to the UAS Law (AMK-laki) (932/2014) 19§ the board of University of Applied Sciences consists of members nominated by stockowners plus one student member and one member representing the staff.

 

The board of Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy decides on company´s strategy, strategic measures and operational allignment. There are nine members in SeAMK board.

 

Applying the student member position:

 

 • Every full-time student of SeAMK is eligible to apply for the post.

 • We wish that the applicant can engage for the full two-year period in the post.

 • The student member post can be applied with a free-formed application, where the student introduces her-/himself and tells about her/his interests on the post.

 • Send your application and your contact information by 15.4.2021 klo 12.00 by email into address samo@seamk.fi or bring your application into SAMO office before the deadline.

 • Headline your message or the envelope with ”Application for SeAMK board”.

 • SAMOn council will elect the new student member in spring meeting on 4.5.2021. The general meeting of SeAMK Oy will nominate new student member in 19.5.2021.

 • The term of new student member begins after the nomination.

 • The applying- and electing process will be carried out according to SAMO´s Administrative Regulation (SAMOn Hallintosääntö, luku 8. Opiskelijaedustajien valinta).

 

More information about the electing process and the operation of SeAMK board:

 

Kimmo Niemi

Executive Director of SAMO

040-546 1777

kimmo.niemi@seamk.fi

Topi Uusi-Seppä

Student member in SeAMK board 2019-2021

topi.uusi-seppa@seamk.fi

 

 

Seinäjoki 29.3.2021

 

BOARD

Student Union of Seinäjoki University of Applied Sciences - SAMO

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

PL 412, 60101 SEINÄJOKI