top of page
Hallitushaku banneri 2023 (3546 x 1509 px) (täydennyshaku LUONNOS).png

SAMON HALLITUKSEN LISÄHAKU 2023
Haku auki 16.12.2022 alkaen

SAMOn vuoden 2023 hallitukseen haetaan lisähaussa kansainvälisyysvastaavaa sekä hyvinvointivastaavaa 31.12.2023 kestävälle toimikaudelle. Täydennyshaku hallitukseen on nyt avoinna aikavälillä 16.12.2022-16.1.2023.

 

Kansainvälisyysvastaava
Kansainvälisyysvastaava huolehtii, että Seinäjoen ammattikorkeakouluun saapuvilla ulkomaisilla vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman pehmeä laskeutuminen Seinäjoelle.

Hän osallistuu yhdessä kansainvälisyystutoreiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamiseen mm. järjestämällä erilaista ohjelmaa esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin. 

SAMOn tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa.

Hyvinvointivastaava
SAMOn hyvinvointivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä SAMOn tapahtumavastaavan, liikuntavastaavan ja tutorvastaavan kanssa. Hyvinvointivastaava järjestää hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, toimii liikuntavastaavan apukätenä ja osallistuu tutoreiden koulutukseen tarpeen mukaan. Hyvinvointivastaava pitää myös silmällä SAMOn hallituksen ja työntekijöiden hyvinvointia, järjestäen heille yhteistä tekemistä.


Jos olet kiinnostunut SAMOn hallitustyöskentelystä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jani.erkkonen[at]seamk.fi

Kerro hakemuksessa lyhesti itsestäsi, ja kummasta tehtävästä hallituksessa olisit kiinnostunut.
 

Voit hakea SAMOn hallitukseen ollessasi SAMOn jäsen. Jäsenyyden merkki on voimassaoleva tarra opiskelijakortissa tai aktiivinen mobiiliopiskelijakortti Slice tai Pivo.Mitä SAMOn hallitus tekee?
Hallitus vastaa opiskelijakunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen puheenjohtajistolle ja hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallitukseen valittavien on oltava SAMOn jäseniä. Jokainen hallituksen jäsen myös edustaa SAMOa erilaisissa työryhmissä. Mikäli uuden edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, nousee hänen tilalleen edustajistoon varasijalle jäänyt ehdokas vaaliohjesäännön mukaan.

 

SAMOn hallituksen sektorit:

- Edunvalvonta
- Kansainvälisyys
- Tutorointi
- Liikunta
- Tapahtumat

- Hyvinvointi

 

Voit lukea eri sektoreista lisää osoitteesta: www.samo.fi/toiminta
 


LISÄTIETOJA:
Anniina Valkeinen
hallituksen puheenjohtaja 2023
anniina.valkeinen[at]seamk.fi


Jani Erkkonen
Toiminnanjohtaja
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi
APPLY TO SAMO’S BOARD 2023!
Application starts 16.12.2022!

 

We are searching more board members into SAMO board. The open positions are international affairs and wellness affairs. The term of new members will last til the end of year 2023. The supplement search to SAMO board is open 16.12.2022-16.1.2023.

International affairs

SAMO's International affairs main job is to help the degree and exchange students to adapt to the Finnish study life. International students usually have questions about studies, accommodation, health care and free time opportunities. SAMO is here to help to give or find answers for these questions.
The board member of international affairs is in charge of training international tutors. SAMO arranges events and trips for international students, for example Trip to Lapland. The goal for SAMO is to integrate the international and Finnish students to become one big SeAMK community.

 

Wellness affairs

SAMO's person of wellness affairs works in co-operation with SAMO's event, sports and tutor affairs persons. The wellness affairs person organizes well-being related events and participates in the training of tutors as needed. They also monitor the well-being of SAMO's board and employees, and organize the yearly well-being week.

If you are interested in acting on the Board of SAMO, send an informal application to jani.erkkonen[at]seamk.fi
In the application tell about yourself, your skills and the role you are particularly interested in.

To apply to the Board of SAMO you must be a member of SAMO. The sign of a valid membership is an active student card or Slice or Pivo mobile student card.

What does the SAMO board do?
The Board is responsible for the execution of the student union's daily operations and acts as an employer for the SAMO employees. The Chairperson, the Vice Chairperson and the Board members will be paid a monthly fee. The Board members must be members of SAMO. Each member of the Board also represents SAMO in various working groups. If a member of the new council will be elected to the Board, a reserve candidate from the list of council candidates will replace them.

 

Sectors of SAMO’s Board:

- Trusteeship
- International
- Tutoring
- Sports
- Events

- Wellness

 

Read more info about sectors from: www.samo.fi/activitiesFOR MORE INFORMATION:
Anniina Valkeinen
Chairman of the Board 2023
anniina.valkeinen[at]seamk.fi


Jani Erkkonen
Executive Director
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi

bottom of page