TAPAHTUMAT

yhteistyössä

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

-Kimpassa on kivempaA-

SLICE_SAMO_PUHELIMELLA_MUSTA.png

Paras tapa aloittaa opiskeluaikasi on liittyä opiskelijakunnan jäseneksi!

SAMOn löydät myös Facebookista, jota todellakin kannattaa seurata! Siellä viestimme ensimmäisenä kaikesta tulevasta.

Jos et ole maksanut jäsenyyttä niin päivitä jäsenmaksusi ja tietosi täältä. 

Tämän jälkeen saat sähköpostiin latausohjeet SLICE-mobiiliopiskelijakorttiin.

Suomen hilpeintä opiskelijakuntaa kannattaa seurata myös Instagramissa. Hauskat storyt vievät varmasti mennessään.

Jos olet maksanut SAMOn jäsenyyden, niin käy päivittämässä jäsentietosi, lisää kuva ja hyväksy liittymisehdot.

Tämän jälkeen saat sähköpostiin latausohjeet SLICE- mobiiliopiskelijakorttiin.

SAMOn opiskelijakortilla saat huikeita etuja Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla ja myös valtakunnallisesti koko Suomessa.

SAMO TIEDOTTAA

18676358_668850819982419_813838857_o.jpg

SAMON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS / COUNCIL´S SPRING MEETING

AIKA / TIME:

Torstai/Thursday 4.6.2020 klo 17.00

PAIKKA / PLACE:

Frami F, lasipalatsi (Etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta / Option for remote participation via Teams)

1. Kokouksen avaus / Opening the meeting

2. Kokouksen järjestäytyminen / Organizing the meeting

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legitimacy and quorum of the  meeting

4. Esityslistan hyväksyminen / Agenda 5. Ilmoitusasiat / Announcements

6. Koronakevään kuulumiset / Experiences of the corona spring

7. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 / Financial statement and annual report of 2019

8. Vastuuvapauden myöntäminen / freedom of responsibility

9. Talouskatsaus / Financial situation

10. Lukuvuoden 2020-21 jäsenmaksut / Membership fees for academic year 2020-21

laatukysely.jpg

SAMOn opiskelijakysely:

Etäopetukseen siirtyminen on sujunut SeAMKissa hyvin

Opiskelijakuntien valtakunnallisen "etäopiskelun laatukyselyn" tulokset on julkaistu. SAMOn kyselyyn vastasi 668 SeAMKin opiskelijaa ja vastausprosenttimme oli kaikkein korkein 16 mukana olleesta ammattikorkeakoulusta.

SeAMKin opiskelijoista 70% on sitä mieltä, että siirtyminen etäopiskeluun on sujunut hyvin. Myös SeAMKin ja SAMOn tiedotusta kiitellään ja apua jaksamisongelmiin on tarjottu hyvin.

Suurimmat ongelmat ovat samat kaikissa AMKeissa: opetuksen laatu sekä opiskelijoiden jaksaminen ja motivaatio ovat selvästi heikentyneet ja stressi lisääntynyt etäopiskelutilanteessa.

3.png

SeAMKin kampus suljetaan 18.3.
SeAMK campus will be closed on 18 March.

Hyvä opiskelija!

Vallitsevasta poikkeustilasta johtuen SeAMKin kampus suljetaan 18.3. alkaen ja siirrytään etäopetukseen. Opiskelijoiden kulkuoikeudet poistetaan ja henkilökunta siirtyy pääosin etätöihin. Myös SAMOn toimisto, Cafe Tsumppi ja kampuksen ravintolat sulkevat ovensa.

SeAMKin 17.3. päättämät ohjeet ja linjaukset uusista järjestelyistä löytyvät SeAMKin intrasta ja sähköpostista. Tiedote asiasta nettisivuilla: https://www.seamk.fi/seamk-info/tietoa-koronaviruksesta/

SAMOn kevään tapahtumat on peruttu ja nyt muukin toiminta ja palvelut siirtyvät verkkoon. SAMOn hallitus linjaa 17.3. tulevia toimenpiteitä. SAMOn nettisivuille tulee oma alasivu ”Koronakevään” toiminnalle. Tulemme olemaan aktiivisia some-kanavissa ja tarjoamaan virikkeitä ja kannustusta opiskelijan uuteen arkeen ja etäopiskeluun. Seuraa viestintäämme!

Elämää ja opiskelua on jatkettava mahdollisimman normaalisti. Tärkeää on nyt pitää huolta omasta ja läheisten hyvinvoinnista ja löytää arkeen rytmi. Yritetään säilyttää myös ilo ja huumori ja tsempata toinen toistamme – kyllä tästä selvitään!

 

Voimia uuteen tilanteeseen!

 

  • SAMOn palveluihin liittyen voit olla yhteydessä sähköpostitse: samo@seamk.fi

  • Opiskeluun ja SeAMKin asioihin liittyen voit lähettää viestiä osoitteella: korona@seamk.fi

  • Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:n palveluista (opinnäytetöiden kansitus ym.) löydät tietoa verkkosivuilta: www.seinajoenopiskelijapalvelut.fi
     

******

Dear student!

Due to the state of emergency, the SeAMK campus will be closed on 18 March. From now on, student access rights will be removed and staff will mainly move to online working. SAMO office, Cafe Tsumppi and campus restaurants will also close their doors.

Guidelines and guidelines for new arrangements decided by SeAMK on 17.3. are available in SeAMK intra and email. Bulletin on website:
https://www.seamk.fi/en/aboutus/information-on-coronavirus/

SAMO's spring events have been canceled and now other activities and services are being transferred to the network. SAMO board will decide on future measures today. SAMO's website will have its own sub-page for “Corona-info”. We will be active on social media channels and provide inspiration and encouragement to the student's new daily life and online learning. Follow us on social media!

Life and studies must continue as normal as possible. The important thing now is to look after your own well-being and the well-being of your friends and loved ones and to find the rhythm of your everyday life. Let's try to keep up the fun and humor, and try to cheer each other on - we will beat this together!

May the force be with us in this new situation!

18676358_668850819982419_813838857_o.jpg

Edustajiston kokouksen päätöksiä 18.2.2020

Kokouksessa SAMOn edustajisto valitsi SeAMKin tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen sekä opiskelijajäsenet SeAMkin yksiköiden johtoryhmiin vuodeksi 2020. 

Kokouksessa päätettiin myös Seinäjoen opiskelijapalvelut OY:n yhtiökokousedustaja.

 

Kokouksessa keskusteltiin myös budjettiasioista sekä käytiin läpi hallituksen perinteinen tilannekatsaus.

****

At the SAMO Representative Council meeting, the SAMO Representative Council elected a student member for the examination board of SeAMK and student members to the executive boards of SeAMK faculties for 2020.

In the meeting was named a representative for the Seinäjoki Student Services OY's representative of the General Meeting of Shareholders

 

The meeting also discussed budget issues and the traditional SAMO board progress report.

SAMO somessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

 

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)

60320 SEINÄJOKI

020-124 5039

samo[at]seamk.fi

Toimiston aukioloajat:

Ma-Pe 09:00-15:00