top of page

hae varaopiskelijajäseneksi tutkintolautakuntaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO avaa haettavaksi varaopiskelijajäsenen paikan SeAMK tutkintolautakunnassa:

TUTKINTOLAUTAKUNTAAN

  • Valitaan SeAMKin tutkintolautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen

  • Opiskelijajäsenten kaksivuotinen toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun asti

  • Vaalikelpoisia ovat kaikki SeAMKin päätoimiset ja läsnäolevat opiskelijat

  • Tutkintolautakunta on AMK-lain (932/2014) 19§ mukainen toimielin, jossa käsitellään opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä

 

Varaopiskelijajäsenen tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ti 24.1.2023 asti.

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen samo[at]seamk.fi

SAMOn edustajisto valitsee opiskelijajäsenet kokouksessaan helmikuussa 2023.

 

Lisätietoja:


Jani Erkkonen, toiminnanjohtaja

+358 (0)40 546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi

Apply for deputy Student Member in Examination Board

Student Union SAMO opens a search for following deputy student member positions:

EXAMINATION BOARD OF SeAMK

  • One (1) actual student member and one (1) deputy member will be elected

  • Two-year term of student members lasts till the end of 2024

  • Every full-time student of SeAMK is eligible to apply for the post

  • Examination Board is an organ based on UAS Law (932/2014) 19§. It deals with requests for corrections on study credits

 

The open deputy student member position can be applied with a free-formed application by 24.1.2023.

You can send your application to samo[at]seamk.fi

SAMO Council will elect new student members in a meeting in February 2023.

More information:


Jani Erkkonen, Executive director

+358 (0)40 546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi

bottom of page