top of page

HAE JÄSENEKSI YTHS:n VALTUUSKUNTAAN LOPPUKAUDELLE 2021-2022

This message is unfortunately only in Finnish. It is about electing SAMO´s student representative to Finnish Student Health Service FSHS (YTHS) group of delegates. FSHS began providing student health services for students of applied sciences, also here in Seinäjoki, beginning from 2021 onwards. The group of delegates is a nationwide organ coordinating FSHS activities. Meeting language used is Finnish.

 

Nykyinen valtuuskunta edustaja Emma Kivikangas valmistuu toukokuussa ja hänen tilalleen haetaan sekä valitaan uusi edustaja tämän valtuuskunnan loppukaudeksi, joka päättyy tämän vuoden lopussa.

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloitti 1.1.2021 myös AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhoitopalvelujen tuottajana. Myös Seinäjoki sai tällöin oman YTHS toimipisteen. Lisätietoja YTHS:n toiminnasta ja palveluista: https://www.yths.fi/


Uudistuksen myötä AMK-opiskelijat saivat edustuksen YTHS:n valtuuskuntaan. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimesi valtuuskuntaan yhdeksän jäsentä, joista seitsemän jäsentä opiskelijakuntien esityksestä. SAMOKin liittokokouksessa hyväksytyn ohjesäännön mukaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO oli nimeämisvuorossa valtuuskunnan ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle 2021-2022.


HAKUPROSESSI:
-SAMO esittää valtuuskuntaan yhtä (1) opiskelijajäsentä, ei varajäseniä
-Hakukelpoisia ovat kaikki SeAMKin läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat
-Toivomme hakijoilta sitoutumista tehtävään loppukauden ajaksi
-SAMOn edustajisto valitsee esitettävän opiskelijajäsenen kokouksessaan ma 2.5.2022
-Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry nimeää AMK-opiskelijajäsenet valtuuskuntaan opiskelijakuntien esityksestä
-Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkoi 1.1.2021 ja jatkuu 31.12.2022 saakka

-Tarjoamme tehtävään koulutusta ja toivomme hyvää yhteydenpitoa SAMOn kanssa valtuuskunnan toimintaan liittyvissä asioissa

HAKUOHJEET:

-Lähetä  26.4.2022 klo 15:00 mennessä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteella: samo@seamk.fi (viestin otsikoksi ”HAKEMUS YTHS:n VALTUUSKUNTAAN”)

-Kerro hakemuksessasi, miksi valtuuskunnan jäsenen tehtävä kiinnostaa sinua ja miksi olisit oikea henkilö edustamaan SeAMKin opiskelijoita

-Kutsumme kaikki hakijat valinnasta päättävään edustajiston teams-kokoukseen maanantaina 2.5. klo 17:00 alkaen.

 

LISÄTIETOJA:
Jani Erkkonen

toiminnanjohtaja
040-5461777

jani.erkkonen@seamk.fi

 

***

 

Valtuuskunnan tehtävät

YTHS:n valtuuskunta käsittelee vuosittain YTHS:n talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Valtuuskunta hyväksyy tarvittaessa esimerkiksi muutokset säätiön säännöissä.

 

Kokoukset

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa esitellään esimerkiksi säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

 

Ennen valtuuskunnan kokousta SAMOK järjestää opiskelijakuntien edustajille oman tapaamisen, jossa käydään yhdessä läpi kokouksen asialista ja ajankohtaisia kuulumisia.

 

Valtuuskunnan jäsenet

Valtuuskuntaan kuuluu 24-30 jäsentä. Jäseniä nimittävät seuraavat tahot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö. Lisäksi SAMOK ja opiskelijakunnat nimittävät valtuuskuntaan yhteensä 9 jäsentä, samoin SYL ja ylioppilaskunnat 9 jäsentä.

 

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Valtuuskunta tekee YTHS:n merkittävimpiä päätöksiä ja siksi myös opiskelijoiden edustus on tärkeä
Valtuuskunta on loistava paikka perehtyä ison säätiön hallintoon ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan
Pääset edustamaan ammattikorkeakoulusi opiskelijoita ja tuomaan heidän äänensä esiin YTHS:n toiminnassa
Pääset perehtymään opiskeluterveydenhuoltoon ja terveyspolitiikkaan Suomessa
 

Palkkio ja matkakorvaukset

Valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksiin osallistumisesta. Osallistujille korvataan myös mahdolliset matkakustannukset kokouksista.

 

AMK-opiskelijoiden YTHS-verkosto

SAMOK perusti vuonna 2021 AMK-opiskelijoiden YTHS-verkoston. Verkosto on suunnattu AMK-opiskelijoille, jotka toimivat opiskelijaedustajina YTHS:n toimielimissä. Verkostolla on säännöllisiä tapaamisia (pääosin etäyhteydellä) ja se osallistuu SAMOKin YTHS-linjausten valmisteluun. Verkoston kautta pääsee perehtymään tarkemmin YTHS:n toimintaan ja myös laajemmin terveyspolitiikkaan Suomessa. Verkosto tarjoaa myös vertaistukea YTHS-vaikuttamistyöhön.

bottom of page