top of page
Hallitushaku2021_banner.png

SAMON HALLITUSHAKU 2022
Haku auki 25.10.2021 alkaen

Jos olet kiinnostunut SAMOn hallitustyöskentelystä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jani.erkkonen[at]seamk.fi
(kerro hakemuksessa lyhesti itsestäsi, ja mistä hommasta hallituksessa olisit kiinnostunut)

Hallitukseen voi ilmoittautua ehdolle vielä edustajiston järjestäytymiskokouksessa 30.11. kunnes puheenjohtajien ja hallituksen valinnat käsitellään, mutta SAMO haluaa tällä haulla jo etukäteen kartoittaa kiinnostuneita ehdokkaita.

SAMOn uusi edustajisto järjestäytyy 30.11 klo 16:00. Tässä järjestäytymiskokouksessa valitaan SAMOn edustajiston puheenjohtajisto sekä SAMOn hallitus ja hallituksen puheenjohtajisto vuodelle 2022.

Voit hakea SAMOn hallitukseen ollessasi SAMOn jäsen. Jäsenyyden merkki on voimassaoleva tarra opiskelijakortissa tai aktiivinen mobiiliopiskelijakortti Slice tai Pivo.

Mitä Järjestäytymiskokouksessa tehdään?
Edustajisto valitsee edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajisto valitsee erikseen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen jälkeen kuusi hallituksen jäsentä.
SAMOn Hallitus jakaa tehtävät keskenään valinnan jälkeen.

Mitä SAMOn hallitus tekee?
Hallitus vastaa opiskelijakunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja toimii työntekijöiden työnantajana. Hallituksen puheenjohtajistolle ja hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota. Hallitukseen valittavien on oltava SAMOn jäseniä. Mikäli uuden edustajiston jäsen tulee valituksi hallitukseen, nousee hänen tilalleen edustajistoon varasijalle jäänyt ehdokas vaaliohjesäännön mukaan.

 

SAMOn hallituksen sektorit:

- Edunvalvonta
- Kansainvälisyys
- Tutorointi
- Liikunta
- Tapahtumat

- Hyvinvointi

 

Voit lukea eri sektoreista lisää osoitteesta: www.samo.fi/toiminta

 


Jokainen hallituksen jäsen myös edustaa SAMOa erilaisissa työryhmissä.

LISÄTIETOJA:
Emma Kivimäki
hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja.samo[at]seamk.fiJani Erkkonen
Vt. toiminnanjohtaja
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi
APPLY TO SAMO’S BOARD 2022!
Application starts 25.10.2021!


If you are interested in acting on the Board of SAMO, send an informal application to jani.erkkonen[at]seamk.fi
(In the application tell about yourself, your skills and the roles you are particularly interested in).

You can also inform your interest during the first meeting of the SAMO's Council, but SAMO wants this application beforehand to identify interested candidates.

The new SAMO’s Council of Representative will organize itself on 30th of November at 4 PM. Chairpersons of SAMO’s Council of Representatives, the Board of SAMO and Chairpersons of SAMO board will be elected for the year 2022 in this Council meeting.

To apply to the Board of SAMO you must be a member of SAMO. The sign of a valid membership is an active student card or Slice or Pivo mobile student card.

What happens in the first council meeting
They shall elect a Chairman and a Vice Chairperson for the Council of Representatives.

At the same meeting the SAMO Board 2022 will be elected.
The Representative Council elects a Chairperson and a Vice Chairperson of the Board and then six members of the Board.
The Board divides tasks among themselves after the selection.

What does the SAMO board do?
The Board is responsible for the execution of the student union's daily operations and acts as an employer for the SAMO employees. The Chairperson, the Vice Chairperson and the Board members will be paid a monthly fee. The Board members must be members of SAMO. If a member of the new council will be elected to the Board, a reserve candidate from the list of council candidates will replace them.

 

Sectors of SAMO’s Board:

- Trusteeship
- International
- Tutoring
- Sports
- Events

- Wellness

 

Read more info about sectors from: www.samo.fi/activitiesEach member of the Board also represents SAMO in various working groups.

FOR MORE INFORMATION:
Emma Kivimäki
Chairman of the Board
puheenjohtaja.samo[at]seamk.fiJani Erkkonen
Executive Director
040-546 1777
jani.erkkonen[at]seamk.fi

bottom of page