top of page
Blue Marketing Start-up Business Faceboo

Haemme SAMOn hallitukseen puheenjohtajaa, tapahtumavastaavaa ja markkinointivastaavaa 31.12.2021 kestävälle toimikaudelle.

 

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa valitusta vuoden 2021 hallituksesta jäi kaksi paikkaa täyttämättä. Lisäksi puheenjohtaja Paavo Rautiainen valittiin omasta toiveestaan jatkamaan tehtävässään ainoastaan maaliskuun loppuun asti.

 

Täydennyshaku hallitukseen on nyt avattu. Edustajisto valitsee uudet hallituksen jäsenet kokouksessaan torstaina 18.2. klo 16. Tapahtumavastaavan ja markkinointivastaavan tehtävät alkavat välittömästi. Hallituksen puheenjohtajan pesti alkaa 1.4., joten valittavalla uudella puheenjohtajalla on aikaa perehtyä tehtävään nykyisen puheenjohtajan kanssa.

 

TAPAHTUMAVASTAAVA

 • Vastaat SAMOn tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä muun hallituksen, työntekijöiden ja SAKU-työryhmän kanssa

 • Tapahtumat voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia, esim. hengailuillat, Wappu, Lukuvuoden Avajaiset, vuosijuhlat jne.

 • Olet hallituksen jäsenenä vastuussa hallituksen päätöksistä ja SAMOn toiminnasta

 • Arvostamme reipasta tekemisen meininkiä, avointa mieltä ja innovatiivisuutta

 • Hallituksen jäsenyys ja perehdytys tehtävään alkaa heti valinnan jälkeen 18.2.

 • Hallituksen jäsenelle maksetaan 80€/kk veronalainen palkkio (ei kesä-heinäkuulta)

MARKKINOINTIVASTAAVA

 • Vastaat SAMOn markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä muun hallituksen, työntekijöiden ja SAVI-työryhmän kanssa

 • Tehtävään sisältyy mm. markkinointimateriaalien (printti+sähköinen) suunnittelua ja somejulkaisujen tuottamista SAMOn kanaviin

 • Olet hallituksen jäsenenä vastuussa hallituksen päätöksistä ja SAMOn toiminnasta

 • Arvostamme reipasta tekemisen meininkiä, avointa mieltä ja innovatiivisuutta

 • Sosiaalisen median taidot ja kuvankäsittelyosaaminen katsotaan eduksi

 • Hallituksen jäsenyys ja perehdytys tehtävään alkaa heti valinnan jälkeen 18.2.

 • Hallituksen jäsenelle maksetaan 80€/kk veronalainen palkkio (ei kesä-heinäkuulta)

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

 • Vastaat SAMOn toiminnasta ja hallituksen johtamisesta

 • Toimit etulinjassa koko opiskelijakunnan soihdunkantajana ja äänenä

 • Edustat opiskelijakuntaa eri yhteyksissä paikallisesti ja valtakunnallisesti

 • Valmistelet hallituksen ja edustajiston kokoukset yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

 • Olet toiminnanjohtajan lähiesimies

 • Arvostamme monipuolista kiinnostusta korkeakouluopiskeluun ja opiskelijan arkeen liittyviin kysymyksiin

 • Hyvät vuorovaikutustaidot ja kielitaidot katsotaan eduksi

 • Puheenjohtajuus alkaa virallisesti 1.4.2021

 • Tehtävään annetaan huolellinen perehdytys, joka alkaa heti valinnan jälkeen

 • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 650€/kk veronalainen palkkio (ei kesä-heinäkuulta)


HAKEMINEN:

 • Hallitukseen voi hakea jäsenmaksunsa maksanut SAMOn jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle

 • Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella samo@seamk.fi

 • Laita viestin otsikoksi ”Hakemus SAMOn hallitukseen”

 • Kerro itsestäsi ja siitä, mikä tehtävä kiinnostaa

 • Myös edustajiston kokouksessa 18.2. voi vielä ilmoittautua ehdolle

 • Koska kyseessä on täydennyshaku, edustajisto valitsee uudet hallituksen jäsenet ”paikka kerrallaan”


LISÄTIETOJA:

 

Paavo Rautiainen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)45 168 2778

pj.samo@seamk.fi

Kimmo Niemi, toiminnanjohtaja

+358 (0)40 546 1777
kimmo.niemi@seamk.f

 

SUPPLEMENT SEARCH TO SAMO BOARD

 

We are searching new chair of board plus two board members (responsible for events and marketing) into SAMO board. The term of new members will last til the end of year 2021.

 

Two seats in 2021 SAMO board were left unoccupied in council´s organizing meeting. In addition, chair of board Paavo Rautiainen was (on his own request) elected only until the end on March.

 

The supplement search to SAMO board is now open. The council will elect new board members in the meeting on Thursday 18th February at 16PM. Two new board members will start their term immediately after the election. The new chair of board will start in the post on 1st April in order to have sufficient time to get acquainted in the post with present chairman.

 

BOARD MEMBER (EVENTS)

 • You´re responsible for planning and executing SAMO´s events in co-operation with the rest of the board, SAMO staff and SAKU-team.

 • The events can be either physical or virtual (e.g. hangout evenings, Wappu, Opening fest of the study year, Annual celebration etc)

 • As a board member you´re responsible for board´s decisions and SAMO´s operation

 • We respect active and open-minded attitude and innovativeness

 • The membership in the board and the introduction training will starts immediately after the election on 18th

 • The board member will get 80€/month taxable fee (not from June-July)

 

BOARD MEMBER (MARKETING)

 • You´re responsible for planning and executing SAMO´s marketing and communications in co-operation with the rest of the board, SAMO staff and SAVI-team.

 • The post also includes designing and producing marketing material (print+electric) and publications on SAMO´s social media.

 • As a board member you´re responsible for board´s decisions and SAMO´s operation

 • We respect active and open-minded attitude and innovativeness

 • Good skills in social media and image processing are a benefit

 • The membership in the board and the introduction training will starts immediately after the election on 18th

 • The board member will get 80€/month taxable fee (not from June-July)

CHAIR OF THE BOARD

 • You´re responsible for SAMO´s operation and leading the board

 • You serve in the front line as a torch carrier and voice of whole student union

 • You represent student union in various occasions both locally and nationally

 • You prepare the meetings of the board and the council together with executive director

 • You´re the close foreman for the executive director

 • We respect many-sided interest in UAS-studies and student life -issues

 • Good interaction and language skills are a benefit

 • The post will officially begin on 1st April 2021

 • We will give a proper introduction and training for the post

 • The chair of board will get 650€/month taxable fee (not from June-July)


APPLYING THE POSTS:

 • Every SAMO member who has paid the membership fee and is registered as present student for ongoing study year can apply for the open post in SAMO board

 • Send a free-formed application by email to: samo@seamk.fi

 • Headline your message with ”Application to SAMO board”

 • Tell about yourself and your interests

 • In council meeting on 18th February there is still a chance to enroll in for the election

 • Since this is a supplementary search and election for the board, the open posts will be occupied and new members elected “one by one”


MORE INFORMATION:

Paavo Rautiainen, chair of board
+358 (0)45 168 2778

pj.samo@seamk.fi

Kimmo Niemi, executive director

+358 (0)40 546 1777
kimmo.niemi@seamk.fi

bottom of page