top of page

KANSAINVÄLISYYS

(c) Tim Bensberg

Kansainvälisyysvastaava huolehtii, että Seinäjoen ammattikorkeakouluun saapuvilla ulkomaisilla vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman pehmeä laskeutuminen Seinäjoelle.

 

Hän osallistuu yhdessä kansainvälisyystutoreiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamiseen mm. järjestämällä erilaista ohjelmaa esimerkiksi jokavuotisen matkan Lappiin. 

SAMOn tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat ja suomalaiset opiskelijat sulautuvat yhdeksi yhteisöksi SeAMKissa. 

Kansainvälisyysvastaava

Antti syrjä

kv.samo[at]seamk.fi

Henkilö huskyajelulla
61_edited_edited.png
Henkilö megafonin kanssa
IMG_8482_edited.png

edunvalvonta

SAMOn edunvalvonnan tehtävänä on edistää koulun ja opetuksen toimintaa sekä toimia opiskelijoiden äänenä muutoksia suunniteltaessa. 

 

Edunvalvonta huolehtii myös opiskelijoiden hyvinvoinnista, johon kuuluu mm. terveydenhuolto ja asuminen. 

edunvalvonta

heidi nätynki

edunvalvonta.samo[at]seamk.fi

tapahtumat

Tapahtumavastaava suunnittelee, kehittää ja koordinoi SAMOn järjestämiä tapahtumia yhdessä muun hallituksen ja SAKUjen eli SAMOn kulttuurityöryhmän kanssa.

Tapahtumavastaavan vastuulle kuuluvat opiskelijabileet, Wappu sekä Lukuvuoden avajaiset. Jokaiselle SAMOn jäsenelle on varmasti jotakin mieluista toimintaa tarjolla. Ja mikäli ei ole niin lisää kehitellään! 

Tapahtumavastaava 

Janne Siirtola

tapahtumat.samo[at]seamk.fi

Opiskelijoita vappumarssilla
58_edited_edited.png
63_edited.png

Kulttuuri

Kulttuurivastaava järjestää SAMOn muita tapahtumia, kuten retkiä, sekä muita pienempiä ja alkoholittommia tapahtumia, kuten SAMO Hangoutit, erilaiset työpajat ja Haalariravit, teemapäivät, haalaripulkkamäki ja kirppispäivä. Myös SAMOn Synttärien järjestäminen ja organisointi on kulttuurivastaavan vastuulla.

Kulttuuri on uusi sektori hallituskaudelle 2024. 

Kulttuurivastaava 

Jere Ylihaavisto

kulttuuri.samo[at]seamk.fi

LIIKUNTA

Liikuntavastaavan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää SAMOn liikuntapalveluita yhdessä kouluttamiensa liikuntatutoreiden kanssa.

 

Tärkeimpiä liikuntapalveluita ovat viikoittaiset vakivuorot, lajikokeilut ja turnaukset. Liikuntavastaava ideoi tarvittaessa myös muuta liikunnallista ohjelmaa.  

Lisätietoja liikunnasta ja paljon muuta ajankohtaista löydät Liikunta -sivulta, sekä SAMOn facebook liikuntaryhmästä 
SAMO SPORTS-SAMO LIIKUNTA. 

Liikuntavastaava

Anniina valkeinen

liikunta.samo[at]seamk.fi

Henkilöitä pelaamassa lentopalloa
SAM_7508.jpg
IMG_8479_edited.png

HYVINVOINTI

SAMOn hyvinvointivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä SAMOn tapahtumavastaavan, liikuntavastaavan ja tutorvastaavan kanssa. Hyvinvointivastaava järjestää hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, toimii liikuntavastaavan apukätenä ja osallistuu tutoreiden koulutukseen tarpeen mukaan. Hyvinvointivastaava pitää myös silmällä SAMOn hallituksen ja työntekijöiden hyvinvointia, järjestäen heille yhteistä tekemistä.

Hyvinvointi on uusi sektori vuodelle 2022, joten sektorin vastaavana pääset toteuttamaan ja luomaan uutta suuntaa opiskelijoiden hyvinvoinnille!

Hyvinvointivastaava

kaisa ollila

hyvinvointi.samo[at]seamk.fi

TUTOROINTI

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor auttaa, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa koko opiskelun alkutaipaleenajan. Tutorin puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissakin opiskelua tai elämään koskevissa asioissa.  

Tutortoimintaa on kahdessa eri muodossa: vertaistutor ja kv-tutor. Sen lisäksi kyseiset tutorit voivat erikoistua myös liikunta- tai digitutoriksi. 

Tutorvastaava vastaa tutortoiminnan organisoinnista Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

 

Tutorvastaavan tehtävä on järjestää tuleville tutoreille koulutukset ja valvoa yhdessä yhdistysten tutorvastaavien kanssa, että tutorointi toteutuu. 

Tutorvastaava

Nettaliina Hietala
tutor.samo[at]seamk.fi

IMG_3139_edited.jpg
60_edited.png

PUHEENJOHTAJISTO

Puheenjohtajan tehtävä on tukea ja valvoa hallituksen sekä toimihenkilöiden toimintaa ja tukea heitä tehtävissään. Puheenjohtaja edustaa ja tuo esille SAMOn näkemyksiä SeAMKn sisäisessä toiminnassa sekä lisäksi kaikessa muussa toiminnassa. Puheenjohtaja toimii esimerkkinä ja on aktiivisesti läsnä ja osallistuu SAMOn jokapäiväiseen toimintaan.

Varapuheenjohtajan tehtävä on auttaa puheenjohtajaa aina, kun hän apua tarvitsee. Varapuheenjohtaja edustaa SAMOa muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja toimii SAMOn nimittämänä jäsenenä YTHSn alueellisessa johtokunnassa. Varapuheenjohtaja kokonaiskoordinoi markkinointia ja viestintää, joihin lukeutuu esimerkiksi mahdolliset jäsenetujen päivittämiset. 

PUHEENJOHTAJA

anniina valkeinen

pj.samo[at]seamk.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Tiina Mäki-Jouppila

vpj.samo[at]seamk.fi

IMG_8489_edited.png
59_edited.png
bottom of page