top of page
Kopio Bannereita_nettisivuille (9).png

vaalitulokset - results of the election

Edarivaalit2023_banner (2050 x 1200 px).png

Vaaleissa valittiin SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto vuodeksi 2024. Äänioikeutettuja olivat kaikki jäsenmaksun maksaneet ja läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet SAMOn jäsenet

Edustajistoon pyrki yhteensä 26 ehdokasta, jotka edustivat neljää vaalilistaa. Lisäksi oli yksi vaalilistoille kuulumaton ehdokas. Äänestys suoritettiin sähköisesti.

 

PAIKKAJAKO EDUSTAJISTO 2024

Tekniikan tekijät 9 paikkaa

SeAMK kuntoon, Tradenomi kerrallaan! 4 paikkaa

Kultti 3 paikkaa

SosTer 3 paikkaa

Vaalilistoille kuulumattomat 1 paikka

 

Yhteensä: 20 paikkaa

In the election, 20 candidates were chosen as the new SAMOs Council of Representatives for the year 2024. Every member of SAMO listed as an attending student and with active membership had right to vote in the election.

There were 26 nominees in total and they presented four different election lists. There were also one nominee who was not on a list. Election was concluded fully electrically.

 

ELECTION LIST PLACEMENT 2024

Tekniikan tekijät 9 seats

SeAMK kuntoon, Tradenomi kerrallaan! 4 seats

KULTTI 3 seats

SosTer 3 seat

Members not on an election list 1 seat

Total: 20 seats

Valitaan SAMOlle uusi 20-jäseninen edustajisto toimikaudelle 2024

 • Vaalitapa on suhteellinen listavaali, jossa valituksi tulee 20 suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.

 • Vaaleissa äänestään täysin sähköisesti.

 • Sähköinen äänestys järjestetään ma 30.10. – ke 8.11.2023. Äänestys avautuu maanantaina 30.10. klo 12:00 ja sulkeutuu keskiviikkona 8.11. klo 15:00. Kaikille jäsenille lähetetään henkilökohtaiset äänestystunnukset @seamk.fi sähköpostiin äänestyksen alkamiseen mennessä.

 • Varsinainen opiskelijakuntien valtakunnallinen ”vaalipäivä” on keskiviikko 8.11.2023.

 • Vaalissa voivat asettua ehdolle kaikki lukuvuoden 2023–2024 jäsenmaksun maksaneet SAMOn jäsenet.

 • Ehdokasasettelu alkaa perjantaina 22.9. kello 9:00 ja päättyy perjantaina 6.10. klo 12.00, johon mennessä vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitukset ja vaaliliiton perustamisasiakirjat) on toimitettava SAMOn toimistolle.

 • Ehdokasilmoituslomakkeita ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa SAMOn toimistolta. Lomakkeet ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös SAMOn nettisivuilla täältä.

 • Ehdokasluettelo on julkistamisen jälkeen nähtävillä SeAMK kampusten ilmoitustauluilla sekä SAMOn nettisivuilla.

 • Tiedot vaaleista ja ehdokkaista lähetetään myös sähköpostitse kaikille SAMOn jäsenille.

 • Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki lukuvuoden 2023–2024 tai syyslukukauden 2023 jäsenmaksun äänestyksen alkuun mennessä maksaneet SAMOn jäsenet. Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä on ennen vaaleja nähtävillä SAMOn toimistolla sähköisenä.

 • Vaaleja koskeva ohjeistus on nähtävillä SAMOn toimistolla ja nettisivuilla.


 

20 new council members for year 2024 will be elected

 • The electoral method is a relative list election in which the candidates with the highest number of comparisons are elected. 

 • Voting is done fully electronically. 

 • Electronic voting will be held on Mon 30.10. – Fri 8.11.2023. Voting opens on Monday 30 October at 12:00 and closes on Wednesday 8 November at 15:00. All members will be sent their personal voting credentials to @seamk.fi by email by the time the vote begins. 

 • The actual national ‘election day' for student unions is Wednesday 8 November 2023. 

 • All SAMO members who paid the membership fee for the academic year 2023–2024 may stand in the election. 

 • The nomination begins at 9:00 on Friday 22 September and ends at 12:00 on Friday 6 October, by which time the election documents (notifications of candidates and founding documents of the electoral alliance) must be submitted to the SAMO office. 

 • Candidate notification forms and electoral union founding documents can be available from the SAMO office. The forms can also be downloaded and printed on the SAMO website from here.  

 • The list of candidates can be viewed on the bulletin boards of the SeAMK campuses and on the SAMO website after publication. 

 • Information about the elections and candidates will also be sent by e-mail to all SAMO members. 

 • All members of SAMO who have paid the membership fee for the academic year 2023–2024 or the autumn term 2023 by the beginning of the voting are entitled to vote in the elections. The list of members entitled to vote is available in electronic form at the SAMO office before the elections. 

 • Instructions for elections are available at SAMO's office and website. 

bottom of page