top of page
WhatsApp Image 2020-10-07 at 09.33.22.jp
WhatsApp Image 2020-10-07 at 09.33.22 (1

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat vetoavat opiskelijoihin koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi!

Koronavirustilanne heikentyy Suomessa nopeasti ja tartuntaketjuja on myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Tämä on johtanut etäopetuksen lisäämiseen ja jopa kampusten sulkemisiin eri paikkakunnilla.

Monet tartunnoista ovat peräisin tapahtumista, joihin on vapaa-aikana kokoontunut paljon opiskelijoita. Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja opiskelijakunnat muistuttavat nyt opiskelijoita vastuullisesta käyttäytymisestä.

Tartuntaketjujen takia korkeakoulujen opetus on jouduttu keskeyttämään ja kampukset sulkemaan usealla paikkakunnalla. Viime viikon ja viikonlopun tartuntaketjujen vuoksi on suljettu Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan sekä Novian Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukset.

Jotta koronavirustartuntojen leviäminen saadaan jatkossa estettyä, jokaisella kampuksilla työskentelevällä ja opiskelevalla on iso vastuu oman käyttäytymisensä osalta.

Isompiin tapahtumiin osallistumista tulee nyt välttää. Samoin tulee noudattaa ohjeita turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta.

Nämä ovat ainoat tavat varmistaa, että ammattikorkeakoulut pystyvät tarjoamaan lähiopetusta myös jatkossa. Opetus kampuksilla on osa yhteisöllisyyttä, jota poikkeusaikoina on kaivattu.

Me kaikki voimme omilla toimillamme vähentää riskiä, että kampuksia ei jouduta koronan vuoksi sulkemaan.

Jaakko Hallila
rehtori, toimitusjohtaja
SeAMK – Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Paavo Rautiainen
hallituksen puheenjohtaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

Jk. Jos koronatilanne huolettaa sinua, voit ammattikorkeakoulussamme kääntyä opintopsykologi Anne-Mari Maunumaan tai korkeakoulupastori Aila Orsilan puoleen.

Yhteystiedot:

anne-mari.maunumaa@seamk.fi, 040 830 0370

aila.orsila@seamk.fi, 044 580 6651

 

UAS presidents and student unions appeal to students to stop the spread of coronavirus!

Finland’s coronavirus situation is rapidly deteriorating, and there are also chains of infection among students at universities of applied sciences. This has led to an increase in distance learning and even to the closure of campuses in different parts of Finland.

Many of the infections have originated from events where many students have gathered during their free time. The rectors and student unions of universities of applied sciences would like to remind students of responsible behaviour.

Infection chains have had severe consequences; teaching has had to be interrupted at higher education institutions, and campuses have had to be shut down in several locations. Due to the chains of infection from last week and weekend, Seinäjoki University of Applied Sciences and Vaasa University of Applied Sciences have been closed in their entirety as have the Novia University of Applied Sciences campus in Vaasa and the Xamk campus in Savonlinna.

Every person working and studying on campuses now bears great responsibility for their own behaviour, so we can prevent the spread of coronavirus infections.

Please avoid participation in larger events at this time. Also, comply with instructions on safety intervals, masks, and hygiene.

These are the only means for ensuring that universities of applied sciences can continue to offer contact teaching. Teaching on campuses is part of maintaining our community identity, which many have felt is especially important during these exceptional times.

We can all reduce the risk of campuses being closed because of corona.

Jaakko Hallila
president, CEO
SeAMK

Paavo Rautiainen
chair of the student union SAMO

If you are concerned about the current corona situation, you can contact student psychologist Anne-Mari Maunumaa or pastor Aila Orsila.

Contact information:

anne-mari.maunumaa@seamk.fi, 040 830 0370

aila.orsila@seamk.fi, 044 580 6651

bottom of page